Certyfikat personelu w zakresie Systemów Zarządzania:

Audytor Wewnętrzny ISO, Pełnomocnik ds. SZ,
Kierownik Laboratorium, Menadżer

ZGŁOŚ SIĘ NA SZKOLENIE OTWARTE!!!
Tylko u nas szkolenia 3w1
Wymagania ISO + Pełnomocnik + Audytor
w jednej cenie

 


Szkolenia ISO/IEC 27001
System Zarządzania Bezpieczeństwem

AQAP – obrót uzbrojeniem i towarami
podwójnego zastosowania

Nie trać czasu i pieniędzy na dojazd w miejsce szkolenia! Bezpieczniej szkolić się online!

 

Szkolenia online = niższa cena

Nasze SZKOLENIA OTWARTE ONLINE możesz też kupić na www.ikmj.org 

 

Akredytacja laboratorium badawczego
i wzorcującego ISO/IEC 17025

Szkolenia ISO 13485 System Zarządzania
Jakością dla Producentów Wyrobów Medycznych

Pozostałe szkolenia

Szkolenia HACCP

HACCP w praktyce

Zaoszczędź na kosztach szkolenia?

Masz grupę uczestników? Zobacz też ofertę szkoleń:

Szkolenia dedykowane – więcej…

Zgłoś się na nasz szkolenia przez wysłanie karty zgłoszenia lub zakup online na IKMJ.org