ISO/IEC
20000-1

Szkolenia ISO/IEC 20000-1 System Zarządzania Jakością Dla Usług IT

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Usług IT zgodnego z ISO 20000-1

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością usług IT zgodnego z normą ISO/IEC 20000-1. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Jakości ds. Systemu Zarządzania Jakością Usług IT i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 20000-1. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO/IEC 20000-1 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania Jakością Usług IT.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania usługami
 • Najlepsze praktyki oraz normy zarządzania usługami
 • ISO/IEC 20000:2011 Technika informatyczna zarządzania usługami – założenia i struktura normy
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Planowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami
 • Zasady dokumentowania Systemu Zarządzania Usługami
 • Polityka Systemu Zarządzania Usługami
 • Przygotowanie projektu budowy Systemu Zarządzania Usługami
 • Planowanie i wdrożenie nowych lub zmienionych usług
 • Modelowanie i opis procesów Systemu Zarządzania Usługami
 • Proces dostarczania usług: zarządzanie poziomem usług, sporządzanie raportu usług, zarządzanie ciągłością i dostępnością usług, planowanie budżetu i rozliczanie usług IT, zarządzanie potencjałem wykonawczym, zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Procesy związków: zarządzanie związkami biznesowymi, zarządzanie poddostawcami
 • Procesy rozwiązań: zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami
 • Procesy kontrolne: zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami
 • Proces wydawania: proces zarządzania wydawaniem
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Usługami – wymagania procesu certyfikacji
 • Zasady wdrażania zaprojektowanych rozwiązań Systemu i budowa świadomości usługowej w organizacji

Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy ISO 20000-1?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Usług IT wg ISO 20000-1 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO/IEC 20000-1

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania jakością usług IT ISO 20000-1 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 20000-1 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością usług IT

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością Usług IT i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Usług IT wg ISO 20000-1

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 20000-1 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości usług IT, i/lub audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami IT

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO/IEC 20000-1

CERTYFIKAT
ISO/IEC 20000-1

Pomagamy wdrożyć system zarządzania jakością usług IT. Przeprowadzamy audyty ISO/IEC 20000-1.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO/IEC 20000-1.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO/IEC 20000-1

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO/IEC 20000-1/uzyskania certyfikatu ISO/IEC 20000-1. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO/IEC 20000-1 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO/IEC 20000-1

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania jakością usług IT. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania jakością usług IT ISO/IEC 20000-1.

więcej