Szkolenie ISO/IEC 20000-1

 

ISO 20000

ISO/IEC 20000-1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA USŁUG IT

 Profil uczestnika:

 • Osoby zaczynające swoją przygodę z ISO 20000-1
 • Osoby, które szukają potwierdzenia uprawnień Pełnomocnika i Audytora SZJ
 • Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 20000-1
 • Pełnomocnicy ds. Jakości szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem jakości w swojej firmie
 • Audytorzy Systemu Zarządzania Jakością chcący szczegółowo poznać sposoby przeprowadzania audytów wraz z technikami audytowania w zakresie ISO 19001 oraz ISO 20000-1

Czas szkolenia:

2 dni

Opis szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania usługami
 • Najlepsze praktyki oraz normy zarządzania usługami
 • ISO/IEC 20000:2011 Technika informatyczna zarządzania usługami – założenia i struktura normy
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Planowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami
 • Zasady dokumentowania Systemu Zarządzania Usługami
 • Polityka Systemu Zarządzania Usługami
 • Przygotowanie projektu budowy Systemu Zarządzania Usługami
 • Planowanie i wdrożenie nowych lub zmienionych usług
 • Modelowanie i opis procesów Systemu Zarządzania Usługami
 • Proces dostarczania usług: zarządzanie poziomem usług, sporządzanie raportu usług, zarządzanie ciągłością i dostępnością usług, planowanie budżetu i rozliczanie usług IT, zarządzanie potencjałem wykonawczym, zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Procesy związków: zarządzanie związkami biznesowymi, zarządzanie poddostawcami
 • Procesy rozwiązań: zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami
 • Procesy kontrolne: zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami
 • Proces wydawania: proces zarządzania wydawaniem
 • Certyfikacja Systemu Zarządzania Usługami – wymagania procesu certyfikacji
 • Zasady wdrażania zaprojektowanych rozwiązań Systemu i budowa świadomości usługowej w organizacji
Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy ISO 20000-1?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Koszt:

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemów Zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Koordynatora ds. SZJ (Pełnomocnika ISO 20000-1, Pełnomocnika Jakości) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Usług IT zgodnego z ISO 20000-1
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu certyfikat Koordynatora SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 20000-1
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ