Szkolenia ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem

 

Obecnie większość norm ISO opiera się na zarządzaniu ryzykiem.
Jak zidentyfikować ryzyko? Jak go oszacować? Nie wiesz?
Zgłoś się na nasze szkolenie z serii

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018 w systemie zarządzania…

 Profil uczestnika:

 • Osoby zaczynające swoją przygodę z zarządzaniem ryzykiem w systemie zarządzania
 • Osoby, które szukają potwierdzenia uprawnień Menadżera ds. zarządzania ryzykiem wh ISO 31000:2018
 • Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem systemu zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem, itp.
 • Pełnomocnicy ds. Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem systemu zarządzania w swojej firmie
 • Audytorzy Systemu Zarządzania chcący szczegółowo poznać tematy zarządzania ryzykiem

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkoleń

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania BHP wg ISO 45001 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością w laboratorium wg ISO/IEC 17025 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością w laboratorium medycznym wg ISO 15189 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kompetencjami producentów materiałów odniesienia wg ISO/IEC 17034 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem dla badań biegłości wg ISO/IEC 17043 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością usług IT wg ISO/IEC 20000-1 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem wg ISO/IEC 27001 – więcej
Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania dla jednostek certyfikujących ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 – więcej

Koszt

Cena netto:

 • 1 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie biznesu i jakości organizacji i oraz jej kontekst
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych pod kątem jakości
 • Szacowanie ryzyka dla aktywów, celów i procesów w organizacji z uwzględnieniem jakości
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania środowiskiem wg ISO 14001

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizacji i oraz jej kontekst w środowisku
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyk środowiskowych
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie bezpieczeństwa organizacji i oraz jej kontekst w środowisku biznesowym i państwowym z uwzględnieniem wymagań na czas pokoju, stanu wyjątkowego i wojny
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań (zagrożeń) stron zainteresowanych pod kątem bezpieczeństwa
 • Szacowanie ryzyka dla aktywów, celów i procesów pod kątem bezpieczeństwa i ciągłości działania z uwzględnieniem wymagań na czas pokoju, stanu wyjątkowego i wojny
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania BHP wg ISO 45001

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie organizacji i oraz jej kontekst w świetle zagrożeń i wymagań BHP
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych pod kątem BHP
 • Szacowanie ryzyka dla procesów i personelu pod kątem BHP
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością w laboratorium wg ISO/IEC 17025

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst działania laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Zrozumienie laboratorium i oraz jego kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, metod, PCA, ILAC i innych stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyka dla procesów (metod) badawczych lub metod wzorcowania
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem dla metod
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością w laboratorium medycznym wg ISO 15189

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst działania laboratorium medycznego
 • Zrozumienie laboratorium medycznego oraz jego kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań NFZ, Placówek Medycznych, Pacjentów, metod, PCA, ILAC i innych stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyka dla procesów (metod) badawczych
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem dla metod
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kompetencjami producentów materiałów odniesienia wg ISO/IEC 17034

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst działania producenta certyfikowanych materiałów odniesienia
 • Zrozumienie producenta certyfikowanych materiałów odniesienia oraz jego kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań organizatorów badań biegłości, laboratoriów badawczych, wzorcujących, metod, PCA, ILAC i innych stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyka dla procesów (metod) produkcyjnych, badawczych i wzorcujących
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem dla metod
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem dla badań biegłości wg ISO/IEC 17043

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst działania organizatora badań biegłości
 • Zrozumienie organizatora badań biegłości oraz jego kontekstu
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań laboratoriów badawczych, wzorcujących, producentów materiałów odniesienia , metod, PCA, ILAC i innych stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyka dla procesów (metod) badawczych lub metod wzorcowania dla których realizowane sa programy badań biegłości oraz dla programów badań biegłości
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem dla metod
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością usług IT wg ISO/IEC 20000-1

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie bezpieczeństwa organizacji i oraz jej kontekst pod kątem świadczonych usług
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań ze stron zainteresowanych (klient, użytkownik) pod kątem ciągłości usług
 • Szacowanie ryzyka dla usług pod kątem ciągłości ich działania
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem wg ISO/IEC 27001

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst organizacji
 • Zrozumienie bezpieczeństwa organizacji i oraz jej kontekst w środowisku biznesowym i państwowym
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań (zagrożeń) stron zainteresowanych pod kątem bezpieczeństwa
 • Szacowanie ryzyka dla aktywów, celów i procesów pod kątem bezpieczeństwa i ciągłości działania
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Menadżer ds. zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania dla jednostek certyfikujących ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065

Harmonogram szkolenia

 • Definicje dotyczące ryzyka
 • Kontekst działania jednostki certyfikującej
 • Zrozumienie jednostki certyfikującej oraz kontekstu jej działalności
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, programów certyfikacji, PCA, IAFi innych stron zainteresowanych
 • Szacowanie ryzyka dla procesów/programów certyfikacji
 • Ocena ryzyka
 • Metodyki szacowania ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem dla metod
 • Tworzenie planów zapobiegających wystąpieniu zagrożenia
 • Tworzenie planów na wypadek wystąpienia zagrożenia
 • Tworzenie planów odtworzeniowych
 • Egzamin

Lista szkoleń ISO 31000

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwa, itd. w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 31000 i ich przełożeniu na system zarządzania
 • zdobycie uprawnień Menadżera ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018 i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, itp.
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu (bez egzaminu) lub Certyfikat Menadżera ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń twartych stacjonarnych)
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania

Lista szkoleń ISO 31000

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ