ISO
31000

Szkolenia ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem

Spędź z nami jeden dzień i poznaj techniki oceny ryzyka
Wystarczy poznać tylko jedną normę: IEC 31010

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka ISO 31010
 • Podstawowe terminy (niepewność, ryzyko)
 • Zastosowania technik oceny ryzyka
 • Wdrażanie oceny ryzyka (podejmij ocenę, określ cel i zakres oceny, zrozum kontekst, współdziałania z interesariuszami, zdefiniuj cele, uwzględnij czynniki ludzkie, organizacyjne i społeczne, ustal kryteria przeglądu decyzji)
 • Zarządzaj informacjami i opracowuj modele (zbieraj informacje, analizuj dane, opracuj modele)
 • Techniki oceny ryzyka (identyfikuj ryzyka, określ źródła ryzyka, zbadaj skuteczności istniejących zabezpieczeń, zrozum konsekwencje i prawdopodobieństwo, analizuj interakcje i zależności, zrozum miary ryzyka)
 • Przejrzyj analizę (weryfikuj i waliduj wyniki, analizuj niepewności i wrażliwości, monitoruj i przeglądaj)
 • Zastosuj wyniki do decyzji wspierających (podejmuj decyzje dotyczące znaczenia ryzyka, podejmuj decyzje obejmujące wybór między opcjami)
 • Rejestruj i raportuj proces oceny ryzyka i wyniki
 • Wybór technik oceny ryzyka
 • Kategoryzacja technik oceny ryzyka

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów ISO – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań norm ISO i ich przełożeniu na system zarządzania ryzykiem

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Menadżera ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018 i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, itp.

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Menadżera ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000:2018 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy Menadżera ds. Zarządzania Ryzykiem wg ISO 31000

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO

CERTYFIKAT
ISO

Pomagamy wdrożyć system zarządzania ISO. Przeprowadzamy audyty ISO.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO/uzyskania certyfikatu ISO. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania ISO. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania ISO.

więcej