ISO
45001

Szkolenia ISO 45001
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat ISO 9001

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. BHP
System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy wg ISO 45001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. BHP i Audytora Wewnętrznego ISO 45001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 45001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w Systemie Zarządzania BHP.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 – wykłady

 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji:
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
 • Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przywództwo i partycypacja pracowników
  • Polityka BHP i higieny pracy
  • Role, obowiązki i władze organizacyjne
  • Konsultacje i uczestnictwo pracowników
 • Planowanie
  • Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  • Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
 • Wsparcie
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Informacje udokumentowane
  • Kontrola udokumentowanych informacji
 • Eksploatacja
  • Planowanie operacyjne i kontrola
  • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  • Ocena wyników
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności

Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Lista szkoleń ISO 45001

ISO 45001 Wymagania dla systemów
zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy

Szkolenie ma na celu przygotowanie do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania BHP wedle wymagań normy 45001. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji.

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Nowa struktura ISO 45001
 • Terminologia
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Wyniki oceny
 • Poprawa

Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 45001

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania BHP wg OHSAS 18001, SCC i ISO 45001 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 45001 i ich przełożeniu na system zarządzania BHP

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP i/lub Audytora Wewnętrznego SZ BHP wg ISO 45001

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. BHP ISO 45001 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. BHP, i/lub audytora wewnętrznego SZ BHP

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO 45001

CERTYFIKAT
ISO 45001

Pomagamy wdrożyć system zarządzania BHP. Przeprowadzamy audyty ISO 45001.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO 45001.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO 45001

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO 45001/uzyskania certyfikatu ISO 45001. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO 45001 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO 45001

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania BHP. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania BHP ISO 45001.

więcej