SZKOLENIE ISO 45001 | Szkolenia IKMJ

Szkolenie ISO 45001

 

ISO
45001

 

Najczęściej stosowanymi normami w Polsce, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. W celu spełnienia rosnących potrzeb rynku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wraz z uczestnikami z 50 krajów opracowała normę ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami normy 45001 w zakresie wdrażania wymagań, doskonalenia i audytowania systemów zarządzania BHP. – więcej

ISO 45001 Wymagania dla systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wdrożenia wymagań normy 45001, która zastąpiła OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. – więcej

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat ISO 45001

Pełnomocnik i Audytor wewnętrzny Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001 – wykłady

 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji:
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych zainteresowanych stron
 • Zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Przywództwo i partycypacja pracowników
  • Polityka BHP i higieny pracy
  • Role, obowiązki i władze organizacyjne
  • Konsultacje i uczestnictwo pracowników
 • Planowanie
  • Działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom i możliwościom
  • Cele w zakresie ochrony zdrowia pracujących i planowania ich realizacji
 • Wsparcie
  • Zasoby
  • Kompetencje
  • Świadomość
  • Komunikacja
  • Informacje udokumentowane
  • Kontrola udokumentowanych informacji
 • Eksploatacja
  • Planowanie operacyjne i kontrola
  • Gotowość i reagowanie na sytuacje kryzysowe
  • Ocena wyników
  • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena działania
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodność i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001

  • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
  • Zastosowanie normy ISO 19011 i innych dokumentów
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Przebieg audytu
  • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
  • Przebieg spotkania otwierającego
  • Audytowanie – jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
  • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO 45001

ISO 45001 Wymagania dla systemów zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Nowa struktura ISO 45001
 • Terminologia
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Wyniki oceny
 • Poprawa

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO 45001

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością środowiskiem, bezpieczeństwem i BHP w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 (PN-N 18001) oraz ISO 45001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 45001 lub OHSAS 18001 (PN-N 18001) i ich przełożeniu na system zarządzania jakością
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP i/lub Audytora Wewnętrznego SZBHP wg ISO 45001 lub OHSAS 18001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 45001 lub OHSAS 18001 lub PN-N 18001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)
Przewiń do góry