ISO 14001 - PEŁNOMOCNIK, AUDYTOR WEWNĘTRZNY | Szkolenia IKMJ

Szkolenia ISO 14001

 

ISO
14001

 

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZŚ i Audytora Wewnętrznego ISO 14001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZŚ. – więcej

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i zbudować system zarządzania środowiskiem w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Pełnomocnika ds. SZŚ. – więcej

Audytor Wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznegosystemu zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZŚ. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego – Interpretacja wymagań normy ISO 14001

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy ISO 14001. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej

 

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat ISO 14001

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
 • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
 • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
 • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
 • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
 • Praktyczna budowa planów środowiskowych
 • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
 • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
 • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
 • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
 • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
 • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

  • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
  • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Ćwiczenia Planowanie audytów
  • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
  • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
  • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
  • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
  • Ćwiczenia: Działania poaudytowe

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

To szkolenie możesz kupić online:

Lista szkoleń ISO 14001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy ISO 14001 + 1 dzień pełnomocnik)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania
Dzień 2:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

  • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
  • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
  • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
  • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
  • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
  • Praktyczna budowa planów środowiskowych
  • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
  • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
  • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
  • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
  • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
  • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO 14001

Audytor Wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy ISO 14001 + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania
Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

  • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
  • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Ćwiczenia Planowanie audytów
  • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
  • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
  • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
  • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
  • Ćwiczenia: Działania poaudytowe

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO 14001

Podstawy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem. Interpretacja wymagań normy ISO 14001

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego. Interpretacja wymagań normy ISO 14001

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń ISO 14001

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością środowiskiem, bezpieczeństwem i BHP w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 14001 i ich przełożeniu na system zarządzania środowiskiem
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem i/lub Audytora Wewnętrznego SZŚ wg ISO 14001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 14001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Lista szkoleń ISO 14001

Przewiń do góry