ISO
14001

Szkolenia ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny ds. Systemu
Zarządzania Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZŚ i Audytora Wewnętrznego ISO 14001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 14001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZŚ.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Dzień 1 cd: Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
 • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
 • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
 • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
 • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
 • Praktyczna budowa planów środowiskowych
 • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
 • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
 • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
 • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
 • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
 • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Ćwiczenia Planowanie audytów
 • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
 • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
 • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
 • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
 • Ćwiczenia: Działania poaudytowe

Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Lista szkoleń ISO 14001

Audytor Wewnętrzny ds. Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy ISO 14001 + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Dzień 2:
Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Wykład: Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Wykład: Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Ćwiczenia Planowanie audytów
 • Ćwiczenia: Zawiadomienie o audycie
 • Ćwiczenia: Spotkanie otwierające
 • Ćwiczenia: Obserwacje – definiowanie
 • Ćwiczenia: Raport i jego sporządzanie
 • Ćwiczenia: Działania poaudytowe

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Lista szkoleń ISO 14001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodnego ISO 14001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i zbudować system zarządzania środowiskiem w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Pełnomocnika ds. SZŚ.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy ISO 14001 + 1 dzień pełnomocnik)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:
Podstawy Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 – wykłady

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Dzień 2:
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Konwersatorium: Powtórzenie wiadomości – terminy i definicje zawarte w ISO 14001
 • Wykład: Definiowanie i wymagania względem polityki środowiskowej
 • Ćwiczenia: Tworzenie polityki środowiskowej, kontekstu organizacji i analizy ryzyk
 • Ćwiczenia: Określenie i klasyfikacja aspektów środowiskowych
 • Wykład: Wyznaczanie celów i planów środowiskowych
 • Praktyczna budowa planów środowiskowych
 • Konwersatorium: Ocena spójności polityki z aspektami środowiskowymi
 • Wykład: Omówienie zagadnień z zakresu sterowania operacyjnego
 • Ćwiczenia: Tworzenie procedur sterowania operacyjnego dla konkretnych przykładów
 • Wykład: Monitorowanie i pomiary kluczowych charakterystyk
 • Wykład: Zakres i sposób przeprowadzania przeglądu zarządzania
 • Ćwiczenia: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania wraz z określeniem działań doskonalących system

Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń ISO 14001

Podstawy systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001
– Interpretacja wymagań normy ISO 14001

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy ISO 14001i przygotuje do samodzielnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji.

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Wymagana normy ISO 14001 – Wymagania dotyczące systemu oraz wymagania ogólne
 • Wymagana normy ISO 14001 – Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych (kontekst organizacji i analiza ryzyka)
 • Wymagana normy ISO 14001 – Polityka środowiskowa
 • Wymagana normy ISO 14001 – Planowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Sprawdzanie
 • Wymagana normy ISO 14001 – Przegląd zarządzania

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Lista szkoleń ISO 14001

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 14001

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania środowiskiem ISO 14001 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 14001 i ich przełożeniu na system zarządzania środowiskiem

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiemi/lub Audytora Wewnętrznego SZŚ wg ISO 14001

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 14001 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego SZŚ

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO 14001

CERTYFIKAT
ISO 14001

Pomagamy wdrożyć system zarządzania jakością. Przeprowadzamy audyty ISO 14001.
Z nami łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO 14001.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO 14001

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO 14001/uzyskania certyfikatu ISO 14001. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO 14001 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO 14001

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania środwiskiem ISO 14001.

więcej