System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej wg: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1.

ISO/IEC
17065
ISO/IEC
17024
ISO/IEC
17021-1

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej wg: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1.

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji jednostki certyfikującej w zakresie wymagań norm ISO/IEC 17065, ISO 17024 i ISO/IEC 17021 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji jednostek certyfikujących. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanej jednostce certyfikującej.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji jednostek certyfikujących w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji jednostki certyfikującej
 • Terminy i definicje
 • Wymagania ogólne: zagadnienia prawne, odpowiedzialność za decyzje w sprawie certyfikacji, zarządzanie bezstronnością, finanse i zobowiązania
 • Wymagania dotyczące struktury, Kierownictwo i struktura organizacyjna, struktura jednostki certyfikującej
 • Wymagania dotyczące zasobów, ogólne wymagania dotyczące personelu, personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną, podzlecanie, inne zasoby
 • Wymagania dotyczące zapisów i informacji
 • Programy certyfikacji
 • Wymagania dotyczące procesu certyfikacji, proces wnioskowania, proces oceny, decyzja w sprawie certyfikacji, zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji, proces ponownej certyfikacji, wykorzystywanie certyfikatów, logo i znaków, odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji, skargi

Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania, postanowienia ogólne, ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach certyfikujących
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce certyfikującej
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania w jednostce ceryfikującej – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jednostkami certyfikującymi i umiejętności zastosowania jej w praktyce.

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Certyfikat Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 certyfikującą (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy kierownika Jednostki Certyfikującej i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu zarządzania Jakością

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia