Jednostki Certyfikujące

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej wg: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego.

 

Czas trwania:

3 dni

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza
 • Kierownictwo techniczne
 • Personel Jednostki Certyfikującej
 • Audytorzy wewnętrzni

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji jednostki certyfikującej w zakresie wymagań norm ISO/IEC 17065, ISO 17024 i ISO/IEC 17021 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji jednostek certyfikujących. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanej jednostce certyfikującej

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z akredytacją jednostek certyfikujących oraz funkcjonowania kierownictwa i audytorów w systemie zarządzania jakością w jednostce certyfikującej.

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach. Większość z nich posiada uprawnienia audytorów wiodących jednostek certyfikujących.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto:

 • 2 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 500 PLN/os. – szkolenie zdalne

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ