Szkolenia ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

 

UWAGA:
Norma międzynarodowa wydana przez ISO została wydana w 2013 roku, dlatego często spotykamy oznaczenie ISO/IEC 27001:2013. Na jej podstawie PKN przetłumaczył i zatwierdził polską wersję normy jako PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Obie normy to wciąż ta sama norma ISO 27001.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001:2017. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 (Pełnomocnika SZBI ISO 27001) i Audytora Wewnętrznego . Szczegółowe omówienie wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZBI. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – Interpretacja wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO 27001, gdyż zapoznaje z wymaganiami norm ISO 27001 oraz ISO 27002. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej 

 

Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Załącznika A normy ISO 27001

Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytorów Wewnętrznych SZBI ISO 27001:2017.
W ramach kursu uczestnicy poznają aspekty zabezpieczeń informacji. Dowiedzą się jakie zaprojektować zabezpieczenia i zbudować szczelny system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Materiały szkoleniowe opisujące przykładowe zabezpieczenia z pewnością przydadzą się podczas pracy przy wdrożeniu i doskonaleniu SZBI. – więcej 

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

 

Pełnomocnik ds. SZBI (ISMS) i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO 27001

Czas szkolenia

3 dni (2 dni podstawy ISO 27001 + ZAŁĄCZNIK A i pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji
  • Co to jest bezpieczeństwo informacji?
  • Dlaczego bezpieczeństwo informacji jest potrzebne?
  • Jak określić wymagania bezpieczeństwa?
  • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa,
  • Wybór zabezpieczeń,
  • Punkt wyjścia bezpieczeństwa informacji,
  • Krytyczne czynniki sukcesu
  • Co to jest bezpieczeństwo informacji?
 • Bezpieczeństwo informacji w normie ISO 27001:2017
  • Wprowadzenie
  • Zakres normy
  • Odniesienia normatywne
  • Terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Funkcjonowanie
  • Ocena skuteczności
  • Doskonalenie

Dzień 2:

 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji
  • Załącznik A
  • Polityki bezpieczeństwa informacji
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Zarządzanie aktywami
  • Kontrola dostępu
  • Kryptografia
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Bezpieczna eksploatacja
  • Bezpieczeństwo komunikacji
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • Relacje z dostawcami
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
  • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • Zgodność

Dzień 3:

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
  • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Planowanie audytów
  • Zawiadomienie o audycie
  • Spotkanie otwierające
  • Obserwacje – definiowanie
  • Raport i jego sporządzanie
  • Działania poaudytowe
 • Egzamin PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Koszt

Cena netto:

 • 2 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 700 PLN/os. – szkolenie zdalne

To szkolenie możesz kupić online:

 
W TERMINIE 21-23.07.2021 SZKOLENIE PEŁNOMOCNIK i AUDYTOR ISO 27001 TANIEJ!SPRAWDŹ
 

Lista szkoleń ISO 27001

Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Interpretacja wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002.
Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie

Koszt

Cena netto:

 • 1 200 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 27001

Norma ISO/IEC 27001:2017 – Cele zabezpieczeń i zabezpieczenia

Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Załącznika A normy ISO 27001

Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocników ds. SZBI (ISMS) i Audytorów Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO 27001

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji
  • Załącznik A
  • Polityki bezpieczeństwa informacji
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Zarządzanie aktywami
  • Kontrola dostępu
  • Kryptografia
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Bezpieczna eksploatacja
  • Bezpieczeństwo komunikacji
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • Relacje z dostawcami
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
  • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • Zgodność
 • Egzamin MENADŻER SZBI (POZIOM ZAAWANSOWANY)

Koszt

Cena netto:

 • 1 200 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 27001

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ciągłością działania w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg ISO 27001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 27001 i ich przełożeniu na system zarządzania bezpieczeństwem
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i/lub Audytora Wewnętrznego SZBI wg ISO 27001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 27001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy tylko szkoleń otwartych stacjonarnych

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Lista szkoleń ISO 27001

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ