Szkolenia ISO/IEC 27001

 

ISO/IEC 27001

 

UWAGA:
Norma międzynarodowa wydana przez ISO została wydana w 2013 roku, dlatego często spotykamy oznaczenie ISO/IEC 27001:2013. Na jej podstawie PKN przetłumaczył i zatwierdził polską wersję normy jako PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Obie normy to wciąż ta sama norma ISO 27001.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001:2017. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001 (Pełnomocnika SZBI ISO 27001) i Audytora Wewnętrznego . Szczegółowe omówienie wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZBI. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – Interpretacja wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO 27001, gdyż zapoznaje z wymaganiami norm ISO 27001 oraz ISO 27002. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej 

 

Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Załącznika A normy ISO 27001

Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytorów Wewnętrznych SZBI ISO 27001:2017.
W ramach kursu uczestnicy poznają aspekty zabezpieczeń informacji. Dowiedzą się jakie zaprojektować zabezpieczenia i zbudować szczelny system zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Materiały szkoleniowe opisujące przykładowe zabezpieczenia z pewnością przydadzą się podczas pracy przy wdrożeniu i doskonaleniu SZBI. – więcej 

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

 

Pełnomocnik ds. SZBI (ISMS) i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO 27001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień podstawy ISO 27001 i pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji
  • Co to jest bezpieczeństwo informacji?
  • Dlaczego bezpieczeństwo informacji jest potrzebne?
  • Jak określić wymagania bezpieczeństwa?
  • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa,
  • Wybór zabezpieczeń,
  • Punkt wyjścia bezpieczeństwa informacji,
  • Krytyczne czynniki sukcesu
  • Co to jest bezpieczeństwo informacji?
 • Bezpieczeństwo informacji w normie ISO 27001:2017
  • Wprowadzenie
  • Zakres normy
  • Odniesienia normatywne
  • Terminy i definicje
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Funkcjonowanie
  • Ocena skuteczności
  • Doskonalenie
 • Egzamin PEŁNOMOCNIK SZBI
Dzień 2:

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
  • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Planowanie audytów
  • Zawiadomienie o audycie
  • Spotkanie otwierające
  • Obserwacje – definiowanie
  • Raport i jego sporządzanie
  • Działania poaudytowe
 • Egzamin AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Koszt

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne
To szkolenie możesz kupić online:

 

Lista szkoleń ISO 27001

Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Interpretacja wymagań norm ISO 27001 oraz ISO 27002.
Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie

Koszt

Cena netto:

 • 1 200 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 27001

Norma ISO/IEC 27001:2017 – Cele zabezpieczeń i zabezpieczenia

Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg Załącznika A normy ISO 27001

Szkolenie uzupełniające dla Pełnomocników ds. SZBI (ISMS) i Audytorów Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) ISO 27001

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Bezpieczeństwo informacji i organizacji
  • Załącznik A
  • Polityki bezpieczeństwa informacji
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
  • Zarządzanie aktywami
  • Kontrola dostępu
  • Kryptografia
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
  • Bezpieczna eksploatacja
  • Bezpieczeństwo komunikacji
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
  • Relacje z dostawcami
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
  • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
  • Zgodność
 • Egzamin MENADŻER SZBI (POZIOM ZAAWANSOWANY)

Koszt

Cena netto:

 • 1 200 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 27001

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ciągłością działania w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg ISO 27001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 27001 i ich przełożeniu na system zarządzania bezpieczeństwem
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i/lub Audytora Wewnętrznego SZBI wg ISO 27001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 27001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy tylko szkoleń otwartych stacjonarnych
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

  Lista szkoleń ISO 27001

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
  Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
  którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
  przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   
   

  Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Dane kontaktowe

  Siedziba:

  os. Strusia 1A, 31-807 Kraków  Dbamy o jakość!

  Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

  Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ