AQAP

Szkolenia AQAP
System Zarządzania jakością dla dostawców Wojska,
Obrót towarami podwójnego zastosowania

AQAP 2110:2016 – Wymagania Norm Obronnych wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

Szkolenie z zakresu przepisów prawa i instrukcji dla dostawców wojska. Uczestnicy poznają zagadnienia w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności oraz dokumentacji technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Czas szkolenia:

1 dzień

Harmonorgam szkolenia

 • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE OKREŚLANIA WYMAGAŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

AQAP 2110:2016 – Wymagania MON wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

Szkolenie mające na celu przedstawienie lub usystematyzowanie wiedzy na temat norm obronnych (NO) dotyczących ogólnych wymagań technicznych, metod kontroli i badań dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram

 • NO-06-A101 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne
 • NO-06-A102 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe
 • NO-06-A103 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe
 • NO-06-A104 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne
 • NO-06-A105 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie
 • NO-06-A106 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań niezawodności
 • NO-06-A107 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
 • NO-06-A108 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

Wymagania dodatkowe dla AQAP 2110:2016

Zakres szkolenia obejmuje wymagania dodatkowe wymagania dla AQAP 20110: zarządzanie konfiguracją i metrologią, zarządzanie ryzykiem, plan jakości i zarządzanie jakością.

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram

 • Wymagania ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 10007
 • Wymagania ISO 31000:2018 Zarządzenie ryzykiem w AQAP 2110
 • Wymagania ISO 10007:2018 Zarządzanie jakością – Wytyczne zarządzania konfiguracją
 • Wymagania AQAP 2105 – plan jakości AQAP 2105, ADMP-01(A)V1, ADMP-02(A)V1

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

Wymagania AQAP 2110:2016, Audytor Wewnętrzny
i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
wg AQAP 2110:2016

Szkolenie dające uprawnienia Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. AQAP 2110:2016. Polecane dla osób znających: wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wymagania AQAP 2110:2016 i Pełnomocnik AQAP 2110:2016

 • Wstęp do AQAP 2110:2016
 • Wprowadzenie/Zgodność z niniejszą publikacją
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Stosowalność wymagań ISO 9001:2015
 • System zarządzania jakością i jego procesy
 • Dostęp do dostawcy i dostawców zewnętrznych oraz wsparcie GQA
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Dzień 2: Audytor Wewnętrzny AQAP 2110:2016

 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ (lub jednostkę certyfikującą – za dodatkową opłatą)

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

Wymagania AQAP 2110 i ISO 9001,
Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Jakością wg AQAP 2110:2016 i ISO 9001

Szkolenie dające uprawnienia Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. AQAP 2110:2016. Polecane dla osób, które znają wymagań systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wymagania AQAP 2110:2016 i Pełnomocnik AQAP 2110:2016

 • Rodzaje standardów AQAP
 • Zasady systemowego podejścia do wymagań AQAP
 • Zasady stosowania wymagań AQAP 2110:2016
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Stosowalność wymagań ISO 9001:2015
 • Wprowadzenie
 • Zgodność ze standardem AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Dzień 2: Wymagania ISO 9001:2015

 • Wymagania ogólne QMS wg ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 Kontekst organizacyjny
 • ISO 9001:2015 Przywództwo
 • ISO 9001:2015 Planowanie systemu zarządzania jakością
 • ISO 9001:2015 Wsparcie
 • ISO 9001:2015 Funkcjonowanie
 • ISO 9001:2015 Ocena efektywności
 • ISO 9001:2015 Doskonalenie

Dzień 3: Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z AQAP 2110:2016

 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ (lub jednostkę certyfikującą za opłatą)

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

Wymagania ISO 9001, AQAP 2110
i wymagania dodatkowe
dla dostawców Wojska Polskiego,
Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Jakością wg AQAP 2110 i ISO 9001

Kompleksowe szkolenie mające na celu zapoznanie z wymaganiami ISO 9001, AQAP 2110 i wymaganiami dodatkowymi oraz wymaganiami MON i Norm Obronnych wobec produktów. Po pozytywnym zadaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego i Pełnomcnika ds. AQAP 2110.

Czas szkolenia

5 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wprowadzenie do AQAP 2110:2016 i wymagania AQAP 2110:2016

 • Rodzaje standardów AQAP
 • Zasady systemowego podejścia do wymagań AQAP
 • Zasady stosowania wymagań AQAP 2110:2016
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wprowadzenie
 • Zgodność z niniejszą publikacją
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Dzień 2: Wymagania ISO 9001:2015

 • Wymagania ogólne QMS wg ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 Kontekst organizacyjny
 • ISO 9001:2015 Przywództwo
 • ISO 9001:2015 Planowanie systemu zarządzania jakością
 • ISO 9001:2015 Wsparcie
 • ISO 9001:2015 Funkcjonowanie
 • ISO 9001:2015 Ocena efektywności
 • ISO 9001:2015 Doskonalenie

Dzień 3: Wymagania dodatkowe dla AQAP 2110:2016 oraz wymagania MON wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

 • Wymagania ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 10007
 • Wymagania ISO 31000:2018 Zarządzenie ryzykiem w AQAP 2110
 • Wymagania ISO 10007:2018 Zarządzanie jakością – Wytyczne zarządzania konfiguracją
 • Wymagania AQAP 2105 – plan jakości AQAP 2105, ADMP-01(A)V1, ADMP-02(A)V1
 • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE OKREŚLANIA WYMAGAŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Dzień 4: Wymagania Norm Obronnych wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

 • NO-06-A101 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne
 • NO-06-A102 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe
 • NO-06-A103 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe
 • NO-06-A104 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne
 • NO-06-A105 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie
 • NO-06-A106 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań niezawodności
 • NO-06-A107 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
 • NO-06-A108 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Dzień 5: Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z AQAP 2110:2016

 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ (lub jednostkę certyfikującą za dodatkową opłatą)

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Lista szkoleń AQAP

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ AQAP

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania AQAP, wewnętrznych systemów kotroli, koncesji na obrót bronią i amunicją – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy AQAP, wewnętrznego systemu kotroli, obrotu bronią amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i ich przełożeniu na system zarządzania AQAP dla dostawców wojska

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Jakości i/lub Audytora Wewnętrznego AQAP 2110

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika, Menadżera i/lub Audytora ds. AQAP (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego AQAP

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI AQAP

CERTYFIKAT
AQAP

Pomagamy wdrożyć wewnętrzny system kontroli oraz system zarządzania jakością zgodnie z AQAP. Przeprowadzamy audyty AQAP.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat AQAP.

więcej

DOKUMENTACJA
AQAP

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia AQAP/uzyskania certyfikatu AQAP. Skorzystaj z gotowej dokumentacji AQAP i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
AQAP

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania SZBI. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001.

więcej