AQAP 2110:2016 Szkolenia | Szkolenia IKMJ

Szkolenia AQAP

AQAP 2110:2016 – Wymagania Norm Obronnych wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

– Szkolenie z zakresu przepisów prawa i instrukcji dla dostawców wojska. Uczestnicy poznają zagadnienia w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności oraz dokumentacji technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego. więcej

AQAP 2110:2016 – Wymagania MON wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

Szkolenie mające na celu przedstawienie lub usystematyzowanie wiedzy na temat norm obronnych (NO) dotyczących ogólnych wymagań technicznych, metod kontroli i badań dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego – więcej

Wymagania dodatkowe dla AQAP 2110:2016

Zakres szkolenia obejmuje wymagania dodatkowe wymagania dla AQAP 20110: zarządzanie konfiguracją i metrologią, zarządzanie ryzykiem, plan jakości i zarządzanie jakością. – więcej

Wymagania AQAP 2110:2016, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Szkolenie dające uprawnienia Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. AQAP 2110:2016. Polecane dla osób znających: wymagania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. – więcej

Wymagania AQAP 2110:2016 i ISO 9001:2015, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Szkolenie dające uprawnienia Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. AQAP 2110:2016. Polecane dla osób, które znają wymagań systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015. – więcej

Wymagania ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i wymagania dodatkowe dla dostawców Wojska Polskiego, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Kompleksowe szkolenie mające na celu zapoznanie z wymaganiami ISO 9001, AQAP 2110 i wymaganiami dodatkowymi oraz wymaganiami MON i Norm Obronnych wobec produktów. Po pozytywnym zadaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego i Pełnomcnika ds. AQAP 2110. – więcej

 

Zobacz też:
Certyfikat AQAP
AQAP online
Dokumentacja techniczna sprzętu

 

AQAP 2110:2016 – Wymagania MON wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram

 • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE OKREŚLANIA WYMAGAŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

AQAP 2110:2016 – Wymagania Norm Obronnych wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram

 • NO-06-A101 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne
 • NO-06-A102 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe
 • NO-06-A103 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe
 • NO-06-A104 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne
 • NO-06-A105 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie
 • NO-06-A106 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań niezawodności
 • NO-06-A107 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
 • NO-06-A108 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

Wymagania dodatkowe dla AQAP 2110:2016

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram

 • Wymagania ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 10007
 • Wymagania ISO 31000:2018 Zarządzenie ryzykiem w AQAP 2110
 • Wymagania ISO 10007:2018 Zarządzanie jakością – Wytyczne zarządzania konfiguracją
 • Wymagania AQAP 2105 – plan jakości AQAP 2105, ADMP-01(A)V1, ADMP-02(A)V1

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

Wymagania AQAP 2110:2016, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wymagania AQAP 2110:2016 i Pełnomocnik AQAP 2110:2016

 • Wstęp do AQAP 2110:2016
 • Wprowadzenie/Zgodność z niniejszą publikacją
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Stosowalność wymagań ISO 9001:2015
 • System zarządzania jakością i jego procesy
 • Dostęp do dostawcy i dostawców zewnętrznych oraz wsparcie GQA
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie
Dzień 2: Audytor Wewnętrzny AQAP 2110:2016

 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

Wymagania AQAP 2110:2016 i ISO 9001:2015, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wymagania AQAP 2110:2016 i Pełnomocnik AQAP 2110:2016

 • Rodzaje standardów AQAP
 • Zasady systemowego podejścia do wymagań AQAP
 • Zasady stosowania wymagań AQAP 2110:2016
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Stosowalność wymagań ISO 9001:2015
 • Wprowadzenie
 • Zgodność ze standardem AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie
Dzień 2: Wymagania ISO 9001:2015

 • Wymagania ogólne QMS wg ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 Kontekst organizacyjny
 • ISO 9001:2015 Przywództwo
 • ISO 9001:2015 Planowanie systemu zarządzania jakością
 • ISO 9001:2015 Wsparcie
 • ISO 9001:2015 Funkcjonowanie
 • ISO 9001:2015 Ocena efektywności
 • ISO 9001:2015 Doskonalenie

Dzień 3: Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z AQAP 2110:2016

 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

Wymagania ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i wymagania dodatkowe dla dostawców Wojska Polskiego, Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016

Czas szkolenia

5 dni

Harmonogram

Dzień 1: Wprowadzenie do AQAP 2110:2016 i wymagania AQAP 2110:2016

 • Rodzaje standardów AQAP
 • Zasady systemowego podejścia do wymagań AQAP
 • Zasady stosowania wymagań AQAP 2110:2016
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wprowadzenie
 • Zgodność z niniejszą publikacją
 • Układ wymagań AQAP 2110
 • Wymagania ogólne QMS
 • Specyficzne wymagania NATO dotyczące QMS
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działania operacyjne
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Dzień 2: Wymagania ISO 9001:2015

 • Wymagania ogólne QMS wg ISO 9001:2015
 • ISO 9001:2015 Kontekst organizacyjny
 • ISO 9001:2015 Przywództwo
 • ISO 9001:2015 Planowanie systemu zarządzania jakością
 • ISO 9001:2015 Wsparcie
 • ISO 9001:2015 Funkcjonowanie
 • ISO 9001:2015 Ocena efektywności
 • ISO 9001:2015 Doskonalenie

Dzień 3: Wymagania dodatkowe dla AQAP 2110:2016 oraz wymagania MON wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

 • Wymagania ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 10007
 • Wymagania ISO 31000:2018 Zarządzenie ryzykiem w AQAP 2110
 • Wymagania ISO 10007:2018 Zarządzanie jakością – Wytyczne zarządzania konfiguracją
 • Wymagania AQAP 2105 – plan jakości AQAP 2105, ADMP-01(A)V1, ADMP-02(A)V1
 • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO
 • INSTRUKCJA W SPRAWIE OKREŚLANIA WYMAGAŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Dzień 4: Wymagania Norm Obronnych wobec produktów przeznaczonych dla Wojska Polskiego

 • NO-06-A101 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Postanowienia ogólne
 • NO-06-A102 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania niezawodnościowe
 • NO-06-A103 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania środowiskowe
 • NO-06-A104 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Wymagania konstrukcyjne
 • NO-06-A105 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie
 • NO-06-A106 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań niezawodności
 • NO-06-A107 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
 • NO-06-A108 2005 Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi

Dzień 5: Przeprowadzenie i dokumentowanie audytu na zgodność z AQAP 2110:2016

 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin – Pełnomocnik i/lub Audytor AQAP 2110:2016

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP 2110:2016 wystawiony przez IKMJ

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Lista szkoleń AQAP

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. SZJ wg AQAP 2110:2016 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z AQAP 2110 (dotyczy szkoleń Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu lub po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikat Pełnomocnika SZJ i Audytora Wewnętrznego wq AQAP 2110
 • zdobycie praktycznej wiedzy popartej licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe z zakresu AQAP 2110:2016 udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • odpowiedzi na pytania dotyczące AQAP nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

 

Przewiń do góry