ISO
9001

Szkolenia ISO 9001 System Zarządzania Jakością

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik
ds. Jakości Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Jakości ds. SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 9001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 9001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZJ.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

  • Struktura ISO 9001
  • Terminologia
  • Kontekst organizacyjny
  • Przywództwo
  • Planowanie systemu zarządzania jakością
  • Wsparcie
  • Funkcjonowanie
  • Ocena efektywności
  • Doskonalenie
  • Podsumowanie wymagań

Dzień 2:

  • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Przebieg audytu
  • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
  • Przebieg spotkania otwierającego
  • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
  • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
  • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego ISO 9001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

  • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Przebieg audytu
  • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
  • Przebieg spotkania otwierającego

Dzień 2:

  • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
  • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
  • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością
– Interpretacja wymagań normy ISO 9001

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy ISO 9001. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

  • Struktura ISO 9001
  • Terminologia
  • Kontekst organizacyjny
  • Przywództwo
  • Planowanie systemu zarządzania jakością
  • Wsparcie
  • Funkcjonowanie
  • Ocena efektywności
  • Doskonalenie

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 9001

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania jakością ISO 9001 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 9001 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i/lub Audytora Wewnętrznego SZJ wg ISO 9001

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 9001 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego SZJ

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO 9001

CERTYFIKAT
ISO 9001

Pomagamy wdrożyć system zarządzania jakością. Przeprowadzamy audyty ISO 9001.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO 9001.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO 9001

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO 9001/uzyskania certyfikatu ISO 9001. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO 9001 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO 9001

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania jakością. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania jakością ISO 9001.

więcej