Szkolenia ISO 9001:2015

 

ISO 9001

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2015

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Jakości ds. SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 9001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 9001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZJ. – więcej

 

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001:2015

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznegosystemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakościąInterpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej

 

 

 
 

 
 
Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń
 
 

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2015

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Nowa struktura ISO 9001:2015
 • Terminologia
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena efektywności
 • Doskonalenie
 • Podsumowanie wymagań
Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt

Cena netto:

 • 1 500 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 100 PLN/os. – szkolenie zdalne
To szkolenie możesz kupić online:

Lista szkoleń ISO 9001

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001:2015

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego
Dzień 2:

 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin
 • Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt

Cena netto:

 • 1 500 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 100 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 9001

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością – Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Nowa struktura ISO 9001:2015
 • Terminologia
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena efektywności
 • Doskonalenie

Koszt

Cena netto:

 • 1 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 900 PLN/os. – szkolenie zdalne

Lista szkoleń ISO 9001

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w wielu branżach.
Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 9001 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i/lub Audytora Wewnętrznego SZJ wg ISO 9001:2015
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 9001:2015 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Lista szkoleń ISO 9001

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ