Szkolenia ISO 9001 Audytor, Pełnomocnik | Szkolenia IKMJ

Szkolenia ISO 9001

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika Jakości ds. SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 9001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 9001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZJ. – więcej

 

 

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w organizacji. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ. – więcej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakościąInterpretacja wymagań normy ISO 9001

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy ISO 9001. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji. – więcej

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

 

 

 

  

Audytor Wewnętrzny i Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Struktura ISO 9001
 • Terminologia
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena efektywności
 • Doskonalenie
 • Podsumowanie wymagań

Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy?
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

To szkolenie możesz kupić online:

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego

Dzień 2:

  • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
  • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
  • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

 

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością – Interpretacja wymagań normy ISO 9001

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Struktura ISO 9001
 • Terminologia
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena efektywności
 • Doskonalenie

 


 

Korzyści

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie,
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 9001 i ich przełożeniu na system zarządzania jakością
 • zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i/lub Audytora Wewnętrznego SZJ wg ISO 9001
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika i/lub Audytora ds. ISO 9001 (po zdaniu egzaminu)
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)
Przewiń do góry