Szkolenia ISO/IEC 17020 dla Jednostek Inspekcyjnych | Szkolenia IKMJ

Jednostki Inspekcyjne ISO/IEC 17020

System Zarządzania w Jednostce Inspekcyjnej wg: ISO/IEC 17020.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jednostki inspekcyjnej, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego.

 

Czas trwania:

2 dni

 Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza
 • Kierownictwo techniczne
 • Personel Jednostki Inspekcyjnej
 • Audytorzy wewnętrzni

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji jednostki inspekcyjnej w zakresie wymagań norm ISO/IEC 17020 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji jednostek inspekcyjnych. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanej jednostce inspekcyjnej

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z akredytacją jednostek inspekcyjnych oraz funkcjonowania kierownictwa i audytorów w systemie zarządzania jakością w jednostce inspekcyjnej.

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach. Większość z nich posiada uprawnienia audytorów wiodących jednostek certyfikujących.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Jednostki Inspekcyjnej ISO/IEC 17020 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17020
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika Jednostki Inspekcyjnej ISO/IEC 17020 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17020
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Harmonogram szkolenia

Dzień 1

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17020 w zakresie wymagań systemowych i technicznych
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji jednostek inspekcyjnych w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji jednostki inspekcyjnej
 • Polityki jednostki inspekcyjnej. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące bezstronności i niezależności jednostki inspekcyjnej (rozdział 4 normy, załącznik A normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące struktury jednostki inspekcyjnej (rozdział 5 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące zasobów jednostki inspekcyjnej (rozdział 6 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące procesu inspekcji (rozdział 7 normy ISO/IEC 17020)
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania jednostki inspekcyjnej (rozdział 8 normy ISO/IEC 17020)
Dzień 2

 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach inspekcyjnych działających w oparciu o normę ISO/IEC 17020
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki inspekcyjnej
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce inspekcyjnej działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17020
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce inspekcyjnej
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Przewiń do góry