Kierownik Zakładu i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034

Profil uczestnika:

Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla;
Pracownicy zaangażowani w działania Producenta Materiałów Odniesienia
Osoby, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat głównych procesów Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 17034 i wymagań akredytacyjnych PCA pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO.
Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: Wymagania Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034

 • Prezentacja normy ISO 17034 w zakresie wymagań systemowych i technicznych
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji Producenta Materiałów Odniesienia (certyfikowanych materiałów odniesienia)
 • Polityki Producenta Materiałów Odniesienia. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania u Producenta Materiałów Odniesienia
 • Dokumentacja systemu zarządzania u Producenta Materiałów Odniesienia
 • Czynniki wpływające na miarodajność i wiarygodność Producenta Materiałów Odniesienia
 • Wymagania odnośnie personelu Producenta Materiałów Odniesienia. Określenie kompetencji minimalnych dla personelu. Planowanie i realizacja szkoleń.
 • Identyfikacja norm, wymagań prawnych oraz innych wymagań. Wstęp do walidacji i szacowania niepewności pomiaru.
 • Nadzór nad wyposażeniem: eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności pomiarowej.
 • Zapewnienie jakości. Zasady przystępowania do programów porównań międzylaboratoryjnych
 • Prawidłowa realizacja produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia.

Dzień 2: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 • Zarządzanie programem audytów u Producenta Materiałów Odniesienia działających w oparciu o normę ISO 17034:2017
 • Dobór kadry audytorskiej dla Producenta Materiałów Odniesienia
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu u Producenta Materiałów Odniesienia działającym w oparciu o normę ISO 17034
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.
Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania  pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Zakładu Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034:2017 (Pełnomocnika ISO 17034) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034:2017
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika Zakładu Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034:2017 (Pełnomocnika ISO 17034) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034:2017
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania dla Producentów Materiałów Odniesienia (Certyfikowanych Materiałów Odniesienia) wg. normy ISO 17034:2017
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto:

 • 1 600 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 200 PLN/os. – szkolenie zdalne

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą w cenie:
100 zł netto – certyfikat w języku polskim
200 zł netto – certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu,
zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
materiały szkoleniowe przykazywane w formie drukowanej i wysyłane e-mailem do uczestników,
konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych),
opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ