Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem i obrót towarami strategicznymi

 

WSK

Zobacz też:
Wdrożenie WSK

Czas szkolenia:

2 dni (1 dzień obrót towarami strategicznymi + 1 dzień Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Unii Europejskiej
 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Organy nadzorujące obrót towarami strategicznymi
 • Jak ustalić czy towar podlega pod przepisy o towarach strategicznych
 • Rodzaje zezwoleń (generalne, indywidualne, globalne)
 • Sposób uzyskania zezwoleń
 • Transfer wewnątrzunijny i zewnątrzunijny, usługa pośrednictwa towarów strategicznych, pomoc techniczna dla towarów strategicznych, tranzyt towarów strategicznych, przewóz towarów strategicznych
 • Certyfikat importowy, oświadczenie końcowego użytkownika, Świadectwo wiarygodności odbiorcy
 • Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem – kto i kiedy musi go posiadać
Dzień 2:

 • Wymagania dla Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem
 • WSK – wymagania ogólne
 • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
 • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu WSK
 • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
 • Proces realizacji wyrobu i kontrola jakości
 • Proces obrotu towarami strategicznymi
 • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
 • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
 • Pomiar, analiza i doskonalenie
 • Egzamin

Koszt:

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

Informacje dodatkowe

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w wielu branżach.

Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego różnych systemów zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. WSK (Pełnomocnika ds. Wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Pełnomocnika WSK
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące WSK i obrotem towarami strategicznymi nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Ceny szkoleń obejmują:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przykazywane w formie drukowanej lub na CD lub wysyłane na e-mailem do uczestników,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych),
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.
Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ