WSK

Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem i obrót towarami strategicznymi

Pełnomocnik
ds. Wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojenia

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojenia. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem. Szczegółowe omówienie wymagań wewnętrznego system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojenia i towarami strategicznymi pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z systemami kontroli i zarządzania obrotami uzbrojenia i towarów strategicznych. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących systemach WSK.

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień obrót towarami strategicznymi + 1 dzień Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Unii Europejskiej
 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Organy nadzorujące obrót towarami strategicznymi
 • Jak ustalić czy towar podlega pod przepisy o towarach strategicznych
 • Rodzaje zezwoleń (generalne, indywidualne, globalne)
 • Sposób uzyskania zezwoleń
 • Transfer wewnątrzunijny i zewnątrzunijny, usługa pośrednictwa towarów strategicznych, pomoc techniczna dla towarów strategicznych, tranzyt towarów strategicznych, przewóz towarów strategicznych
 • Certyfikat importowy, oświadczenie końcowego użytkownika, Świadectwo wiarygodności odbiorcy
 • Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem – kto i kiedy musi go posiadać

Dzień 2:

 • Wymagania dla Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem
 • WSK – wymagania ogólne
 • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
 • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu WSK
 • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
 • Proces realizacji wyrobu i kontrola jakości
 • Proces obrotu towarami strategicznymi
 • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
 • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
 • Pomiar, analiza i doskonalenie
 • Egzamin

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Pełnomocnika WSK wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ WSK

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania i kontroli zgodnych z WSK – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań WSK i ich przełożeniu na system zarządzania i kontroli obrotu uzbrojeniem oraz towarami strategicznymi

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania i Kontroli obrotu uzbrojeniem i towarami strategicznymi

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Pełnomocnika ds. WSK (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy pełnomocnika ds. WSK

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI WSK

CERTYFIKAT
WSK

Pomagamy wdrożyć system zarządzania WSK.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat WSK.

więcej

DOKUMENTACJA
WSK

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia WSK/uzyskania certyfikatu WSK. Skorzystaj z gotowej dokumentacji WSK i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
WSK

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania WSK. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzaniaWSK.

więcej