ISO 30408 – Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

ISO 30408

Wytyczne dotyczące zarządzania ludźmi (Human resource management – Guidelines on human governance)

 

Czas trwania:

1 dzień

 Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla;
 • Pracownicy działu kadr oraz innych działów związanych z HR.
 • Osoby, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat głównych procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 30408 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarze HR.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Harmonogram szkolenia

 • Zasady zarządzania ludźmi
 • Norma ISO 30408: 2016
 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Zasady zarządzania zasobami ludzkimi
 • Role, odpowiedzialności, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • Dopasowywanie zarządzania ludźmi do potrzeb organizacji
 • Wprowadzenie i kontroling procesów HR

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.

Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania  pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu procesów zarządzania zasobami
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto: 

 • 1 400 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 100 PLN/os. – szkolenie zdalne

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą za dodatkową opłatą.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiad podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych),
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

 

 

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ