Szkolenia ISO 13485

 

ISO 13485

Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) ISO 13485

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. SZJ i Audytora Wewnętrznego. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 13485 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w SZJ.

 

Czas trwania:

2 dni
 

 Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla

 

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1: Podstawy Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

 • Wymagania dla systemu zarządzania jakością wg ISO 13485 – wymagania ogólne
 • Powiązanie ISO 13485 z dyrektywami medycznymi: AIMD, MDD, IVDD
 • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
 • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu SZJ
 • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
 • Proces realizacja wyrobu
 • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
 • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
 • Pomiar, analiza i doskonalenie

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

 • Definicje jakości, procesu, jak osiągnąć jakość totalną
 • Podstawy jakości – cykl Shewharta i Deminga
 • Definiujemy jakość wyrobu medycznego
 • Sposób znakowania norm
 • Terminologia wg ISO 9000, ISO 13485
 • Definiujemy proces systemu ISO 13485
 • Kontrola jakości
 • Projektujemy układ kontrolny dla ISO 13485
 • Zapewnienie Jakości
 • Identyfikujemy klasę wyrobu medycznego oraz dyrektywy pod które podlega.
 • Projektujemy kontrolę wyrobu, nadzór nad wyrobem przez okres życia wyrobu, zarządzanie incydentem medycznym.
 • Zarządzanie jakością
 • Projektujemy system zarządzania jakością
 • DZIEŃ 2: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

  • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
  • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
  • Przebieg audytu
  • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
  • Przebieg spotkania otwierającego
  • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy
  • Identyfikowanie niezgodności, sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
  • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
  • Egzamin

   

  Koszt:

  Cena netto: 

  • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
  • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

   

  Trenerzy:

  Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w wielu branżach.
  Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

  Korzyści:

  • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
  • uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. SZJ (Pełnomocnika ISO 13485, Pełnomocnika ds. Jakości Wyrobów Medycznych) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 13485
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
  • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Pełnomocnika SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 13485
  • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
  • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
  • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością wg ISO 13485
  • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

   

  Ceny szkoleń obejmują

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
  • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
  • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)

  Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

   

   

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
  Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
  którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
  przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   
   

  Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Dane kontaktowe

  Siedziba:

  os. Strusia 1A, 31-807 Kraków  Dbamy o jakość!

  Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

  Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ