ISO
15189

Szkolenia ISO 15189 System Zarządzania Jakością w Laboratoriach

Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 15189

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. Systemu Zarządzania i Audytora Wewnętrznego ISO 15189. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 15189 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem certyfikacji laboratorium medycznego. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO 15189 w zakresie wymagań systemowych i technicznych.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie.
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego.
 • Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania w laboratorium. Dokumentacja systemu zarządzania w Laboratorium.

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO 15189
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO 15189
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Dzień 2:

 • Medyczne laboratoria diagnostyczne ich cele, zadania i specyfika w płaszczyźnie organizacyjnej ochrony zdrowia.
 • Wymagania normy ISO 15189.
 • Wymagania odnośnie personelu laboratorium.
  Określenie kompetencji minimalnych dla personelu kierowniczego, laborantów, personelu pomocniczego. Zarządzanie kompetencjami personelu
  Planowanie i realizacja szkoleń.
 • Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji.
 • Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności metrologicznej w odniesieniu do wzorców fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Identyfikacja wymagań dla metod badawczych.
 • Prawidłowa realizacja badania od zgłoszenia klienta do wydania wyników.
 • Zarządzanie jakością w laboratoriach.
 • Metodyka opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania.
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu jakości (księga, procedury, instrukcje).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat Kierownika i/lub Audytora Wewnętrznego ISO 15189 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 15189

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. zarządzania i Audytora Wewnętrznego ISO 15189. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 15189 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji laboratorium medycznego. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO 15189 w zakresie wymagań systemowych i technicznych.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie.
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego.
 • Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania w laboratorium. Dokumentacja systemu zarządzania w Laboratorium.

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO 15189
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO 15189
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Dzień 2:

 • Medyczne laboratoria diagnostyczne ich cele, zadania i specyfika w płaszczyźnie organizacyjnej ochrony zdrowia.
 • Wymagania normy ISO 15189.
 • Wymagania odnośnie personelu laboratorium.
  Określenie kompetencji minimalnych dla personelu kierowniczego, laborantów, personelu pomocniczego. Zarządzanie kompetencjami personelu
  Planowanie i realizacja szkoleń.
 • Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji.
 • Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności metrologicznej w odniesieniu do wzorców fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Identyfikacja wymagań dla metod badawczych.
 • Prawidłowa realizacja badania od zgłoszenia klienta do wydania wyników.
 • Zarządzanie jakością w laboratoriach.
 • Metodyka opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania.
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu jakości (księga, procedury, instrukcje).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat Kierownika i/lub Audytora Wewnętrznego ISO 15189 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania w laboratoriach Medycznych
– Interpretacja wymagań normy ISO 15189

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. zarządzania i Audytora Wewnętrznego ISO 15189. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 15189 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji laboratorium medycznego. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium.

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO 15189 w zakresie wymagań systemowych i technicznych.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie.
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego.
 • Polityki laboratorium. Zasady niezaangażowania, transparentności postępowania.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania w laboratorium. Dokumentacja systemu zarządzania w Laboratorium.

Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO 15189
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO 15189
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Dzień 2:

 • Medyczne laboratoria diagnostyczne ich cele, zadania i specyfika w płaszczyźnie organizacyjnej ochrony zdrowia.
 • Wymagania normy ISO 15189.
 • Wymagania odnośnie personelu laboratorium.
  Określenie kompetencji minimalnych dla personelu kierowniczego, laborantów, personelu pomocniczego. Zarządzanie kompetencjami personelu
  Planowanie i realizacja szkoleń.
 • Wymagania odnośnie wyposażenia laboratorium, sposobu eksploatacji i konserwacji.
 • Eksploatacja i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej. Zapewnienie spójności metrologicznej w odniesieniu do wzorców fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Identyfikacja wymagań dla metod badawczych.
 • Prawidłowa realizacja badania od zgłoszenia klienta do wydania wyników.
 • Zarządzanie jakością w laboratoriach.
 • Metodyka opracowania dokumentacji Systemu Zarządzania.
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu jakości (księga, procedury, instrukcje).

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 15189

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania w laboratoriach ISO 15189 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 15189 i ich przełożeniu na system zarządzania w laboratoriach

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Kierownika laboratorium medycznego i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 15189

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub certyfikat Kierownika ds. jakości i Audytora Wewnętrznego ISO 15189 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy kierownika ds. jakości, i/lub audytora wewnętrznego systemu zarządzania w laboratoriach

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO 15189

CERTYFIKAT
ISO 15189

Pomagamy wdrożyć system zarządzania jakością. Przeprowadzamy audyty ISO 15189.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat Akredytacji ISO 15189.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO 15189

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO 15189/uzyskania certyfikatu ISO 15189. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO 15189 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO 15189

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania jakością. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania Laboratoriami Medycznymi ISO 15189.

więcej