Szkolenia ISO/IEC 17025

 

ISO/IEC 17025

U nas zdobędziesz uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium i Audytora Wewnętrznego!

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025:2017 (Pn-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz dające uprawnienia kierownika laboratorium i audytora wewnętrznego laboratorium badawczego i wzorcującego – więcej

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową normą ISO/IEC 17025:2017 (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz wymaganiami akredytacji laboratorium w zakresie normy wraz z jej porównaniem do starej wersji ISO/IEC 17025:2005. – więcej

Norma ISO/IEC 17025:2017 – aktualizacja systemu zarządzania w laboratorium

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025:2017 oraz aktualizacją systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z wersji 2005 do 2017. – więcej

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium ISO 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium.- więcej

Kierownik ds. Jakości. System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i zbudować system zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Kierownika ds. SZJ w laboratorium.- więcej

Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania. W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium. – więcej

Szacowanie niepewności pomiaru

Szkolenie doskonalące z zakresu normy ISO 17025. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne informacje do przeprowadzenia szacowania niepewności w laboratorium. Szkolenie systematyzuje wymagania normy ISO 17025 i pozostałe w zakresie szacowania niepewności. W trakcie szkolenia omawiane są metody statystyczne oraz poszczególne etapy szacowania niepewności zgodnie z przewodnikiem GUM. Szczegółowe omówienie wymagań i metod pozwala na uczestnictwo w szkoleniu osobom, które zajmują się szacowaniem niepewności metod badawczych, bez względu na stan wiedzy w tym zakresie. – wiecej

 

 
 
Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń
 
 

 

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa Laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025:2017.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.
Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.
Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

 

Koszt

Cena netto:

 • 2 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 500 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025:2005.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.
Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

 

Koszt

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 

Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 – aktualizacja systemu zarządzania w laboratorium

Czas szkolenia

1 dzień

Harmonogram szkolenia

 • Omówienie struktury nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Przedstawienie wymagań normy ISO/IEC 17025:2017
 • Omówienie zmian wynikających z ISO/IEC 17025:2017:
  • Podejście procesowe
  • Analiza ryzyka
  • Wykorzystanie technologii informatycznych
  • Zasada podejmowania decyzji
 • Dostosowanie funkcjonującego systemu do wymagań ISO/IEC 17025:2017

 

Koszt

Cena netto:

 • 1 200 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 000 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodnego ISO/IEC 17025

Czas szkolenia

3 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1 i 2:

 • Co to jest akredytacja?
 • Korzyści z akredytacji
 • Jednostka oceniająca zgodność
 • PCA
 • Współpraca międzynarodowa
 • Dokumenty PCA
 • Zmiany względem ISO/IEC 17025:2017
 • Podejście procesowe
  • Układ normy

  • 0. Wprowadzenie
  • 1. Zakres normy
  • 2. Powołania normatywne
  • 3. Terminologia
  • 4. Wymagania ogólne
  • 5. Wymagania dotyczące struktury
  • 6. Wymagania dotyczące zasobów
  • 7. Wymagania dotyczące procesów
  • 8. Wymagania dotyczące zarządzania
  • Załącznik A – spójność pomiarowa
  • Załącznik B – system zarządzania
Dzień 3:

 • Zarządzanie programem audytów w laboratoriach badawczych/wzorcujących działających w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium. Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w laboratorium działającym w oparciu o normę ISO/IEC 17025
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu. Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w laboratorium
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

 

Koszt

Cena netto:

 • 2 100 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 500 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 

Kierownik ds. jakości ISO 17025

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Prezentacja normy ISO/IEC 17025 – układ, powołania normatywne, stosowane terminy. Omówienie różnic względem normy ISO/IEC 17025:2005.
 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji laboratoriów w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji laboratorium badawczego lub wzorcującego
 • Wymagania ogólne (rozdział 4 normy ISO/IEC 17025). Bezstronność Laboratorium. Poufność – zarządzanie gromadzonymi informacjami.
 • Wymagania dotyczące struktury Laboratorium (rozdział 5 normy ISO/IEC17025). Zakres działalności objęty systemem zarządzania.
 • Wymagania dotyczące zasobów (rozdział 6 normy ISO/IEC17025). Personel. Warunki środowiskowe. Wyposażenie i spójność pomiarowa. Zakupy.
Dzień 2:

 • Wymagania dotyczące procesów (rozdział 7 normy ISO/IEC17025). Prawidłowa realizacja badania/wzorcowania od zgłoszenia klienta do wydania świadectwa
 • Realizacja procesu. Współpraca z klientem, podwykonawstwo.
 • Realizacja procesu. Identyfikacja metod badań/wzorcowań. Wstęp do walidacji metod i szacowania niepewności pomiaru.
 • Realizacja procesu. Pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań. Zapisy techniczne i nadzorowanie danych.
 • Realizacja procesu. Zapewnienie jakości wyników badań/ wzorcowań. Zasady udziału w PT/ILC.
 • Realizacja procesu. Zasady przedstawiania wyników badań/wzorcowań.
 • Realizacja procesu. Postępowanie ze skargami oraz zarządzanie pracą niezgodną.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (rozdział 8 normy ISO/IEC17025). Opcja A i opcja B – zasady wyboru i wdrożenia.

 

Koszt

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 

Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.
W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie: przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu), opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności.

Kluczowym elementem warsztatów jest przeprowadzenie symulacji audytu, podczas której uczestnicy podejmują decyzję o klasyfikacji zebranych dowodów, na podstawie których określają wynik audytu.

Czas szkolenia

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Zasady audytowania wg ISO 19011:2011 i wykorzystanie ich w audytach na podstawie normy ISO 17025
 • Omówienie dobrych praktyk laboratoryjnych
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium  – Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym (audytora wiodącego, technicznego, ekspertów)
 • Techniki komunikowania się
 • Programowanie i planowanie audytów wg normy ISO 17025
 • Audyty pionowe w obszarze technicznym normy ISO 17025
Dzień 2:

 • Opracowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych na podstawie ISO 17025 (część ogólna, techniczna normy)
 • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego
 • Audyt i obserwacja badania a pobierania próbek
 • Opracowanie raportu z audytu w oparciu o punkty normy ISO 17025
 • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków
 • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących, skuteczność tych działań i ich dokumentowanie

 

Koszt

Cena netto:

 • 1 700 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 300 PLN/os. – szkolenie zdalne

 

Lista szkoleń ISO 17025

 
 

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w uzyskaniu akredytacji laboratorium, we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w laboratorium.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Laboratorium ISO 17025:2017 i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 17025:2017 (w zależności od rodzaju szkolenia)
 • zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Kierownika ds. Jakości i/lub Audytora ds. ISO/IEC 17025:2017 (po zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

 

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ