Szkolenia ISO/IEC 17025, ISO 15189

NOWOŚĆ! Nowa norma ISO/IEC 17025:2017 – aktualizacja systemu zarządzania w laboratorium

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025:2017 oraz aktualizacją systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z wersji 2005 do 2017. – więcej

NOWOŚĆ! System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownictwa laboratorium i Audytora Wewnętrznego

Szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO/IEC 17025:2017 (Pn-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz dające uprawnienia kierownika laboratorium i audytora wewnętrznego laboratorium badawczego i wzorcującego – więcej

NOWOŚĆ! System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2017

Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z nową normą ISO/IEC 17025:2017 (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz wymaganiami akredytacji laboratorium w zakresie normy wraz z jej porównaniem do starej wersji ISO/IEC 17025:2005. – więcej

System Zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025:2005. Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika ds. jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego

Kompleksowe szkolenie ISO 17025 przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z normą ISO 17025. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. jakości i Audytora Wewnętrznego ISO 17025. Zapoznaje też z odpowiedzialnością i obowiązkami kierownika technicznego laboratorium. Szczegółowe omówienie zasad akredytacji laboratorium wg wymagań normy ISO 17025 (oraz PCA) pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji laboratorium. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium. – więcej

Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania. W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium. – więcej

Kierownik Laboratorium i Audytor Wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratoriach wg ISO 15189

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia i audytowania systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z normą ISO 15189. Szkolenie daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 15189. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 15189 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem certyfikacji laboratorium medycznego. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanym laboratorium. – więcej

Szacowanie niepewności pomiaru

Szkolenie doskonalące z zakresu normy ISO 17025. Uczestnicy szkolenia otrzymają niezbędne informacje do przeprowadzenia szacowania niepewności w laboratorium. Szkolenie systematyzuje wymagania normy ISO 17025 i pozostałe w zakresie szacowania niepewności. W trakcie szkolenia omawiane są metody statystyczne oraz poszczególne etapy szacowania niepewności zgodnie z przewodnikiem GUM. Szczegółowe omówienie wymagań i metod pozwala na uczestnictwo w szkoleniu osobom, które zajmują się szacowaniem niepewności metod badawczych, bez względu na stan wiedzy w tym zakresie. – wiecej

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością w laboratorium – Interpretacja wymagań normy ISO 17025 (ISO/IEC 17025)

Szkolenie jest świetnym wstępem do podjęcia się samodzielnego wdrożenia ISO 17025 w laboratorium, gdyż zapoznaje z wymaganiami normy. Podczas szkolenia Trener dokładnie omawia wszystkie punkty normy i tłumaczy je, szczególnie w tych przypadkach, gdzie zapis w normie stwarza szerokie możliwości interpretacji.- więcej

Kierownik ds. Jakości. System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium ds. systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak zaprojektować i zbudować system zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Kierownika ds. SZJ w laboratorium.- więcej

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium ISO 17025

Szkolenie to daje uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025. W ramach kursu uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania jakością w laboratorium. Materiały szkoleniowe zawierające przykładowe procedury i formularze z pewnością przydadzą się podczas pracy Audytora Wewnętrznego SZJ w akredytowanym laboratorium.- więcej

Zobacz też:
Akredytacja ISO 17025

 

Decydując się na nasze szkolenia możesz również skorzystać z usługi promocyjnej: SUPPORT – pomoc techniczna dla uczestników szkoleń

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ