Organizator badań biegłości wg ISO/IEC 17043

ISO/IEC
17043

 


 

Odpowiedzialność i obowiązki kierownika organizatora badań biegłości, kierownika jakości, kierownictwa technicznego i audytora wewnętrznego.

Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza
 • Kierownictwo techniczne
 • Personel organizatora badań biegłości
 • Audytorzy wewnętrzni

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji organizatorów badań biegłości w zakresie wymagań normy ISO/IEC 17043 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji organizatorów badań biegłości. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących u akredytowanych organizatorów badań biegłości.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z akredytacją organizatorów badań biegłości oraz funkcjonowania kierownictwa i audytorów w systemie zarządzania jakością u organizatora badań biegłości.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: Wymagania dla organizatorów PT/ILC ISO/IEC 17043
 • Terminy i definicje
 • Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
 • Rodzaje programów badania biegłości
 • Projektowanie programów badania biegłości
 • Poufność
 • Wybór metody lub procedury
 • Realizacja programu badań biegłości
 • Analiza danych i ocena wyników
 • Przygotowanie sprawozdania z programów badania biegłości
 • Wymagania jednostki akredytacyjnej
Dzień 2: Wymagania i metody statystyczne dla PT/ILC ISO/IEC 17043
 • Statystyczne metody opracowania wyników
 • Statystyczna ocena jednorodności i stabilności
 • Analiza trendów i wykorzystanie wyników badań biegłości

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Organizatora Badań Biegłości ISO/IEC 17043 i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17043
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika Organizatora Badań Biegłości ISO/IEC 17043 i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 17043
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące badań bigłości nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.