Szkolenia ISO 19600

 

ISO 19600

Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 19600

Szczegółowe omówienie podstaw i wymagań ISO 19600 pozwoli uczestnikom poznać nie tylko wymagania normy ISO 19600, ale również zapoznać się z systemem zapewnienia zgodności CSM – Compliance management system. Szkolenie umowąliwiające zdobycie uprawnień Menadżera i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 19600 – więcej

 

Zobacz też:
Audyt i Certyfikat ISO 19600

Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 19600 (Compliance management system – CMS)

Czas trwania:

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: MENADŻER

 • Wymagania normy ISO 19600: 2014
 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie
 • Egzamin MENADŻER Systemu Zarządzania Zgodnością
Dzień 2: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Koszt:

Cena netto:

 • 1 900 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 500 PLN/os. – szkolenie zdalne

Informacje dodatkowe

Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menadżerowie średniego i wyższego szczebla;
 • Pracownicy działu Compliance, osoby zaangażowani w działania sprawdzające oraz zajmujące się bezpieczeństwem w organizacji a przeciwdziałaniem korupcji.
 • Osoby, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat procesów Systemu Zarządzania Zgodnością oraz zarządzania ryzykiem

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 19600 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO.
Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarach związanych z systemami zarządzania w organizacjach oraz zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawa, obowiązujących umów, regulacji wewnętrznych itp.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy:

Nasi trenerzy – specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości – posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.
Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera ds. Systemu Zarządzania Zgodnością ISO 19600 (Pełnomocnika ISO 19600, Pełnomocnika SZZ) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością zgodnego z ISO 19600
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Menadżera i Audytora Wewnętrznego ISO 19600
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • oprócz wymagań normy oraz procesu jej wdrożenia, omawiamy integracje z innymi obowiązującymi rozwiązaniami w organizacji np. ISO 31000, ISO 9001, ISO 27001
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu SZZ (Compliance management system) wg ISO 19600
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Ceny szkoleń obejmują

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwartych stacjonarnych)
 • Za dodatkową opłatą istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

  Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
  Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
  którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
  przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
   
   

  Kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości


  Dane kontaktowe

  Siedziba:

  os. Strusia 1A, 31-807 Kraków  Dbamy o jakość!

  Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

  Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ