ISO
37301

Szkolenia ISO 37301 System Zarządzania Jakością

Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 37301 (dawniej 19600)

Szczegółowe omówienie podstaw i wymagań ISO 37301 pozwoli uczestnikom poznać nie tylko wymagania normy ISO 37301, ale również zapoznać się z systemem zapewnienia zgodności CSM – Compliance management system. Szkolenie umowąliwiające zdobycie uprawnień Menadżera i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 37301

Czas szkolenia

2 dni (1 dzień menadżer + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: Menadżer

 • Wymagania normy ISO 37301
 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie
 • Egzamin MENADŻER Systemu Zarządzania Zgodnością

Dzień 2: Audytor wewnętrzny

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma Certyfikat Menadżera i/lub Audytora Wewnętrznego ISO 37301 wystawiony przez IKMJ lub za dodatkową opłatą przez jednostkę certyfikującą.

To szkolenie możesz kupić online

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

ZALETY NASZYCH SZKOLEŃ ISO 37301

DOŚWIADCZENIE

posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń, audytów i wdrożeń systemów zarządzania zgodnością według ISO 37301 – nasi trenerzy są audytorami jednostek certyfikujących

MAŁE GRUPY

udział w szkoleniu w kameralnej grupie pozwala skupić się na przykładach praktyczny danej branży uczestników

PRAKTYCZNA WIEDZA

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wymagań normy ISO 37301 i ich przełożeniu na system zarządzania zgodnością

FORMA SZKOLEŃ

wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników

KOMPETENCJE

zdobycie uprawnień Menadżera ds. Systemu Zarządzania Zgodnością i/lub Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnościąwg ISO 37301

CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE

zaświadczenie (bez egzaminu) lub Certyfikat Menadżera i/lub Audytora ds. ISO 37301 (po zdaniu egzaminu)

MATERIAŁY

dotęp do materiałów pomocnych w codziennej pracy menadżera ds. zgodności, i/lub audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością

POMOC TECHNICZNA

konsultacje z Trenerem po szkoleniu (dodatkowa usługa – SUPPORT)

KONSULTACJE Z TRENEREM

konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia

NASZE USŁUGI ISO ISO 37301

CERTYFIKAT
ISO 37301

Pomagamy wdrożyć system zarządzania zgodnością. Przeprowadzamy audyty ISO 37301.
Z nam łatwiej uzyskać lub utrzymać Certyfikat ISO 37301.

więcej

DOKUMENTACJA
ISO 37301

Chcesz zaoszczędzić na kosztach wdrożenia ISO 37301/uzyskania certyfikatu ISO 37301. Skorzystaj z gotowej dokumentacji ISO 37301 i dostosuj ją do swojej organizacji.

więcej

SERWIS
ISO 37301

Pełnimy rolę Pełnomocnika systemu zarządzania zgodnością. Przeprowadzamy audyty, prowadzimy dokumentację i uzupełniamy zapisy systemu zarządzania zgodnością ISO 37301.

więcej