WSK

 

 

 

Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem i obrót towarami strategicznymi

Zobacz też:
Wdrożenie WSK

Czas szkolenia:

2 dni (1 dzień obrót towarami strategicznymi + 1 dzień Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem)

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Unii Europejskiej
 • Obrót towarami strategicznymi – wymagania prawne Rzeczpospolitej Polskiej
 • Organy nadzorujące obrót towarami strategicznymi
 • Jak ustalić czy towar podlega pod przepisy o towarach strategicznych
 • Rodzaje zezwoleń (generalne, indywidualne, globalne)
 • Sposób uzyskania zezwoleń
 • Transfer wewnątrzunijny i zewnątrzunijny, usługa pośrednictwa towarów strategicznych, pomoc techniczna dla towarów strategicznych, tranzyt towarów strategicznych, przewóz towarów strategicznych
 • Certyfikat importowy, oświadczenie końcowego użytkownika, Świadectwo wiarygodności odbiorcy
 • Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem – kto i kiedy musi go posiadać
Dzień 2:

 • Wymagania dla Wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem
 • WSK – wymagania ogólne
 • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
 • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu WSK
 • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
 • Proces realizacji wyrobu i kontrola jakości
 • Proces obrotu towarami strategicznymi
 • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
 • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
 • Pomiar, analiza i doskonalenie
 • Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. WSK (Pełnomocnika ds. Wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Pełnomocnika WSK
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące WSK i obrotem towarami strategicznymi nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).