System ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018 | Szkolenia IKMJ

System ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

Menager i Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

 

Profil uczestnika: 

Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla;

Pracownicy zaangażowani w działania związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurach, dostarczaniem  usług chmurowych (cloud, data center), tworzeniem oprogramowania dla rozwiązań chmurowych i sieciowych oraz zajmujących się bezpieczeństwem.

Osoby, które chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO/IEC 27018 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO.Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurach.

 

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

Menager Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 • Powszechnie uznawane cele stosowania zabezpieczeń
 • Zabezpieczenia oraz wytyczne do wdrażania środków ochrony danych identyfikujących osobę (PII – Personally Identifiable Information), zgodnie z pryncypiami zdefiniowanymi w normie ISO/IEC 29100, dla środowiska przetwarzania w chmurze
 • Wytyczne zawarte w ISO/IEC 27018 w układzie normy ISO/IEC 27002, przy uwzględnieniu wymagań regulacyjnych odnoszących się do ochrony PII, które mogą mieć zastosowanie w kontekście środowisk ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji u dostawcy usługi chmury publicznej
Dzień 2:

Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018 (Pełnomocnika ISO/IEC 27018) i Audytora Wewnętrznego System Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Menadżera i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27018
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 
 

Przewiń do góry