System ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

Menager i Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

 

Profil uczestnika: 

Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla;

Pracownicy zaangażowani w działania związane z przetwarzaniem danych osobowych w chmurach, dostarczaniem  usług chmurowych (cloud, data center), tworzeniem oprogramowania dla rozwiązań chmurowych i sieciowych oraz zajmujących się bezpieczeństwem.

Osoby, które chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO/IEC 27018 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO.Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w chmurach.

 

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

Menager Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 • Powszechnie uznawane cele stosowania zabezpieczeń
 • Zabezpieczenia oraz wytyczne do wdrażania środków ochrony danych identyfikujących osobę (PII – Personally Identifiable Information), zgodnie z pryncypiami zdefiniowanymi w normie ISO/IEC 29100, dla środowiska przetwarzania w chmurze
 • Wytyczne zawarte w ISO/IEC 27018 w układzie normy ISO/IEC 27002, przy uwzględnieniu wymagań regulacyjnych odnoszących się do ochrony PII, które mogą mieć zastosowanie w kontekście środowisk ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji u dostawcy usługi chmury publicznej

  

Dzień 2:

Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018

 

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.

Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania  pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

 

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018 (Pełnomocnika ISO/IEC 27018) i Audytora Wewnętrznego System Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Menadżera i Audytora Wewnętrznego ISO/IEC 27018
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu Systemu Ochrony Danych Identyfikujących Osobę (PII) w chmurach publicznych ISO/IEC 27018
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

 

Koszt:

Cena netto:

 • 1 600 PLN/os. – szkolenie stacjonarne
 • 1 200 PLN/os. – szkolenie zdalne

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą w cenie:
100 zł netto – certyfikat w języku polskim
200 zł netto – certyfikaty w języku polskim i angielskim.

 

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przykazywane w formie drukowanej i wysyłane na e-mailem do uczestników,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe (dotyczy szkoleń otwarty stacjonarnych),
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

 

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości uczestniczy w projekcie realizowanym przez:
Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość",
którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19
przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 KrakówDbamy o jakość!

Masz uwagi lub sugestie. Wypełnij krótką ANKIETĘ na temat naszej strony.

Szukaj we wszystkich serwisach IKMJ