Szkolenia ISO 37001 – przeciwdziałanie korupcji

Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK – Anti-bribery management system) ISO 37001

Szkolenie dające uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ISO 37001 (Pełnomocnika ISO 37001, Pełnomocnika SPZK) i Audytora Wewnętrznego Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodnego z ISO 37001. Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 37001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarze przeciwdziałania korupcji.

Czas trwania:

2 dni

Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla,
 • Pracownicy zaangażowani w działania związane z przeciwdziałaniem korupcji oraz zajmujące się bezpieczeństwem,
 • Osoby, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat głównych procesów Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 37001 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO. Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarze przeciwdziałania korupcji.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: MENADŻER

 • Czym jest korupcja?
 • Oblicza korupcji: formy i typy
 • Mechanizmy zwalczania korupcji
 • Norma ISO 37001:2016
 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie
 • Egzamin MANADŻER SPZK
Dzień 2: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

 

Informacje dodatkowe

Forma szkoleń

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy:

Nasi trenerzy to specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.
Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym ISO 37001 (Pełnomocnika ISO 37001, Pełnomocnika SPZK) i Audytora Wewnętrznego Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodnego z ISO 37001
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Menadżera i Audytora Wewnętrznego ISO 37001
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu SPZK wg ISO 37001
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).