Szkolenia ISO 37301 (ISO 19600)

 

ISO 37301
(wcześniej 19600)

 

Menadżer i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 37301 dawniej 19600 (Compliance management system – CMS)

Szczegółowe omówienie podstaw i wymagań ISO 37301 pozwoli uczestnikom poznać nie tylko wymagania normy ISO 37301, ale również zapoznać się z systemem zapewnienia zgodności CSM – Compliance management system. Szkolenie umowąliwiające zdobycie uprawnień Menadżera i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością wg ISO 37301

 

 

Czas trwania:

2 dni

Harmonogram szkolenia

Dzień 1: MENADŻER

 • Wymagania normy ISO 37301
 • Wprowadzenie
 • Zakres normy
 • Odniesienia normatywne
 • Terminy i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena skuteczności
 • Doskonalenie
 • Egzamin MENADŻER Systemu Zarządzania Zgodnością

Dzień 2: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

 • Organizacja i przeprowadzenie audytu
 • Definicja audytu, niezgodności i działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Planowanie audytów
 • Zawiadomienie o audycie
 • Spotkanie otwierające
 • Obserwacje – definiowanie
 • Raport i jego sporządzanie
 • Działania poaudytowe
 • Egzamin AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Koszt i terminy

W celu poznania oferty cenowej i terminu prosimy o KONTAKT

Aktualne ceny i terminy naszych szkoleń znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.

 

Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menadżerowie średniego i wyższego szczebla;
 • Pracownicy działu Compliance, osoby zaangażowani w działania sprawdzające oraz zajmujące się bezpieczeństwem w organizacji a przeciwdziałaniem korupcji.
 • Osoby, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat procesów Systemu Zarządzania Zgodnością oraz zarządzania ryzykiem

Szczegółowe omówienie wymagań normy ISO 37301 pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ISO.
Będzie również świetnym uzupełnieniem wiedzy dla już pracujących w obszarach związanych z systemami zarządzania w organizacjach oraz zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawa, obowiązujących umów, regulacji wewnętrznych itp.

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Trenerzy:

Nasi trenerzy – specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości – posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach.
Większość z nich posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Menadżera ds. Systemu Zarządzania Zgodnością ISO 19600 (Pełnomocnika ISO 37301, Pełnomocnika SZZ) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Zgodnością zgodnego z ISO 37301
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Menadżera i Audytora Wewnętrznego ISO 37301
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • oprócz wymagań normy oraz procesu jej wdrożenia, omawiamy integracje z innymi obowiązującymi rozwiązaniami w organizacji np. ISO 31000, ISO 9001, ISO 27001
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu SZZ (Compliance management system) wg ISO 37301
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).