Jednostki Certyfikujące

 

ISO/IEC
17065

 

 

ISO/IEC
17024

 

 

ISO/IEC
17021-1

 

 

System Zarządzania w Jednostce Certyfikującej wg: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1.
Odpowiedzialność i obowiązki Kierownika jakości, kierownictwa technicznego i Audytora Wewnętrznego.

 

Czas trwania:

3 dni

Profil uczestnika:

 • Kadra kierownicza
 • Kierownictwo techniczne
 • Personel Jednostki Certyfikującej
 • Audytorzy wewnętrzni

Szczegółowe omówienie zasad akredytacji jednostki certyfikującej w zakresie wymagań norm ISO/IEC 17065, ISO 17024 i ISO/IEC 17021 oraz Polskiego Centrum Akredytacji pozwala na uczestnictwo w szkoleniu nawet osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tematem akredytacji jednostek certyfikujących. Będzie również świetnym przypomnieniem i poszerzeniem wiedzy dla osób już pracujących w akredytowanej jednostce certyfikującej

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z akredytacją jednostek certyfikujących oraz funkcjonowania kierownictwa i audytorów w systemie zarządzania jakością w jednostce certyfikującej.

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w wielu branżach. Większość z nich posiada uprawnienia audytorów wiodących jednostek certyfikujących.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu świadectwo Kierownika Jednostki Certyfikującej ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Harmonogram szkolenia

 • System wzajemnego uznawania na świecie i w Polsce oraz rola akredytacji jednostek certyfikujących w systemie
 • Identyfikacja i praktyczne przedstawienie wymagań formalnych dla akredytacji jednostki certyfikującej
 • Terminy i definicje
 • Wymagania ogólne: zagadnienia prawne, odpowiedzialność za decyzje w sprawie certyfikacji, zarządzanie bezstronnością, finanse i zobowiązania
 • Wymagania dotyczące struktury, Kierownictwo i struktura organizacyjna, struktura jednostki certyfikującej
 • Wymagania dotyczące zasobów, ogólne wymagania dotyczące personelu, personel zaangażowany w działalność certyfikacyjną, podzlecanie, inne zasoby
 • Wymagania dotyczące zapisów i informacji
 • Programy certyfikacji
 • Wymagania dotyczące procesu certyfikacji, proces wnioskowania, proces oceny, decyzja w sprawie certyfikacji, zawieszanie, cofanie lub ograniczanie zakresu certyfikacji, proces ponownej certyfikacji, wykorzystywanie certyfikatów, logo i znaków, odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji, skargi
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania, postanowienia ogólne, ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Zarządzanie programem audytów w jednostkach certyfikujących
 • Dobór kadry audytorskiej dla jednostki
 • Planowanie i nadzór nad realizacją audytów
 • Wymagania dla audytorów i przygotowanie do przeprowadzenia audytu systemu w jednostce certyfikującej
 • Metody audytowania, zbierania informacji i formułowania ustaleń z audytu
 • Przeprowadzenie audytu systemu zarządzania w jednostce
 • Raportowanie z audytu
 • Wdrożenie działań poaudytowych
 • Przegląd skuteczności audytów
 • Przygotowanie do audytu ze strony Polskiego Centrum Akredytacji lub strony zainteresowanej
 • Egzamin

Koszt i terminy

Aktualne ceny i terminy znajdują się w KALENDARZU SZKOLEŃ

Nie pasują Ci zaproponowane w naszym kalendarzu terminy szkoleń?
Zaproponuj nam termin a my dostosujemy ofertę.