Органи з сертифікації | Szkolenia IKMJ

Органи з сертифікації

 

ISO/IEC
17065

 

 

ISO/IEC
17024

 

 

ISO/IEC
17021-1

 

 

Система Менеджменту в Органі з Сертифікації відповідно до: ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021-1.
Відповідальність та обов’язки Менеджера з якості, технічного керівництва та Внутрішнього Аудитора.

 

Тривалість:

3 дні

Профіль учасника:

 • Менеджери, керівна кадра
 • Технічне керівництво
 • Персонал органу з інспектування
 • Внутрішні аудитори

Детальне обговорення принципів акредитації органу з сертифікації з точки зору вимог стандартів ISO/IEC 17065, ISO 17024 i ISO/IEC 17021 та органу з акредитації дозволяє брати участь у навчанні навіть людям, які тільки починають свою пригоду з предметом акредитації органів з сертифікації. Це також буде чудовим нагадуванням і розширенням знань для людей, які вже працюють в акредитованому органі з сертифікації.

Форма навчання:

Лекції та семінари переплітаються з практичними заняттями, тісно пов’язаними з акредитацією органів сертифікації та функціонуванням керівництва та аудиторів у системі управління якістю в органі з сертифікації.

Тренери:

Наші тренери мають багаторічний практичний досвід впровадження, вдосконалення та проведення аудитів систем менеджменту в багатьох галузях. Більшість із них атестовані як аудитори провідних органів з сертифікації.

Переваги та користь:

 • участь у тренінгу в малій групі
 • повноваження на виконання функцій: керівника органу з сертифікації ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 та внутрішнього аудитора системи менеджменту якості відповідно до ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • документ, що підтверджує участь у навчанні
 • після успішної здачі іспиту сертифікат керівника органу з сертифікації ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021 та внутрішнього аудитора системи менеджменту якості відповідно до ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17021
 • практичні знання, підкріплені численними практичними завданнями, які виконуються під час навчання
 • відповіді на питання щодо ІSО, які турбують учасників як під час тренінгу, так і після тренінгу, тому що наші Тренери у Вашому розпорядженні, щоб надати допомогу та поради (додаткова послуга – SUPPORT).

Розклад навчання

 • Система взаємного визнання у світі та в Польщі та роль акредитації органів сертифікації в системі
 • Визначення та практичне представлення формальних вимог до акредитації органу з сертифікації
 • Терміни та визначення
 • Загальні вимоги: юридичні питання, відповідальність за рішення щодо сертифікації, управління неупередженістю, фінанси та зобов’язання
 • Вимоги до структури, Керівництво/менеджмент та організаційна структура, структура органу з сертифікації
 • Вимоги до ресурсів, загальні вимоги до персоналу, персонал, залучений до діяльності з сертифікації, аутсорсинг, інші ресурси
 • Вимоги щодо записів та інформації
 • Програми сертифікації
 • Вимоги до процесу сертифікації, процесу подання заявки, процесу оцінювання, рішення про сертифікацію, призупинення, відкликання або обмеження сфери сертифікації, процесу повторної сертифікації, використання сертифікатів, логотипів і знаків, оскарження рішень щодо сертифікації, скарги
  • Вимоги до системи менеджменту, загальні положення, загальні вимоги до системи менеджменту
  • Управління програмою аудитів в органах з сертифікації
  • Підбір аудиторської кадри для органу
  • Планування та контроль за проведенням аудитів
  • Вимоги до аудиторів та підготовка до проведення аудиту системи в органі з сертифікації
  • Методи аудиту, збору інформації та формулювання висновків аудиту
  • Проведення аудиту системи менеджменту в органі з сертифікації
  • Аудиторська звітність
  • Впровадження післяаудиторських дій (в тому числі коругувальних дій)
  • Аналіз ефективності аудитів
  • Підготовка до аудиту органом з акредитації або зацікавленою стороною

Іспит

Вартість і терміни

Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися вартість навчання та узгодити дату. 

 

Scroll to Top