Pełnomocnik OHSAS ds. Systemu Zarządzania BHP OHSAS 18001 (PN-N 18001)

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Czas trwania:

1 dzień

Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 • Osoby rozpoczynające pracę w roli Pełnomocnika systemu zarządzania BHP zgodnego z OHSAS 18001 (potocznie zwanego też ISO 18001)
 • Pełnomocnicy ds. BHP

Forma szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Plan szkolenia

 • Zakres, terminologia i wymagania ogólne
 • Polityka BHP
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli
 • Wymagania prawne i inne
 • Cele i programy
 • Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kompetencje, szkolenie i świadomość
 • Komunikacja, współudział i konsultacje
 • Dokumentacja, nadzór nad dokumentacją, Nadzorowanie zapisów
 • Sterowanie operacyjne
 • Przygotowanie i reagowanie na awarie
 • Monitorowanie i pomiary
 • Ocena zgodności z prawem
 • Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 • Egzamin

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania BHP w wielu branżach.
Posiadają też uprawnienia Audytora Wiodącego Systemów Zarządzania pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Terminy:

Jeśli potrzebujesz szkolenia w zakresie roli Pełnomocnika OHSAS 18001 (PN-N 18001, ISO 18001) zgłoś się do nas w celu ustalenia terminu, dostosujemy go Twoich potrzeb.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. BHP (Pełnomocnika OHSAS 18001, Pełnomocnika ISO 18001, Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP zgodnego ze standardami OHSAS 18001 oraz PN-N 18001, Przedstawiciela Kierownictwa OHSAS 18001)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Pełnomocnika BHP OHSAS 18001 oraz PN-N 18001
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat standardów 18001 oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001 – z pewnością przydadzą się podczas pracy Pełnomocnika ds. BHP.
 • odpowiedzi na pytania dotyczące OHSAS nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto: 900 PLN/os.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą za dodatkową opłatą.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe,
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

Szkolenia zwolnione z VAT
RABATY!!!

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków