Pełnomocnik i audytor wewnętrzny ISO 9001

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Pełnomocnik ds. Jakości i Audytor Wewnętrzny SZJ wg:
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

 Profil uczestnika:

 • Osoby zaczynające swoją przygodę z ISO 9001
 • Osoby, które szukają potwierdzenia uprawnień Pełnomocnika i Audytora SZJ
 • Osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie Systemu Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnicy ds. Jakości szukający dodatkowych rozwiązań związanych doskonaleniem jakości w swojej firmie
 • Audytorzy Systemu Zarządzania Jakością chcący szczegółowo poznać sposoby przeprowadzania audytów wraz z technikami audytowania

Pełnomocnik ds. Jakości i Audytor Wewnętrzny SZJ – ISO 9001:2015

Czas szkolenia:

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Opis szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

UWAGA 2 NORMY W 1 SZKOLENIU:
Podczas szkolenia poznasz zmiany jakie weszły po aktualizacji starej normy ISO 9001:2008 do nowej ISO 9001:2015.
Jeśli interesuje Cię szkolenie ze starszej wersji normy zdobędziesz wiedzę z zakresu obu norm, a po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat Pełnomocnika i Audytora z wybranej przez siebie wersji normy ISO 9001.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Nowa struktura ISO 9001:2015
 • Terminologia
 • Kontekst organizacyjny
 • Przywództwo
 • Planowanie systemu zarządzania jakością
 • Wsparcie
 • Funkcjonowanie
 • Ocena efektywności
 • Doskonalenie
 • Podsumowanie wymagań

Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Koszt:

Cena netto: 1 200 PLN/os.

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Pełnomocnik ds. Jakości i Audytor Wewnętrzny SZJ – ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)

Czas szkolenia:

2 dni (1 dzień pełnomocnik + 1 dzień audytor wewnętrzny)

Opis szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Wymagania dla systemu zarządzania jakością w
  ISO 9001 – wymagania ogólne
 • Omówienie szczegółowe wymagań dotyczących dokumentacji i zapisów
 • Zaangażowanie kierownictwa i jego rola w funkcjonowaniu SZJ
 • Zapewnienie nadzoru nad zasobami
 • Proces realizacji wyrobu
 • Projektowanie i rozwój w organizacji w świetle normy
 • Nadzorowanie aparatury kontrolno-pomiarowej i infrastruktury
 • Pomiar, analiza i doskonalenie
 • Definicje jakości, procesu, jak osiągnąć jakość totalną
 • Podstawy jakości – cykl Shewharta i Deminga
 • Czym jest jakość dla mojej organizacji
 • Sposób znakowania norm, grupa norm 9000
 • Terminologia wg ISO 9000
 • Definiujemy proces
 • Kontrola jakości
 • Projektujemy układ kontrolny
 • Zapewnienie Jakości
 • Projektujemy kontrolę wyrobu
 • Zarządzanie jakością
 • Projektujemy system zarządzania jakością

Dzień 2:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego
 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Czas trwania:

2 dni

Koszt:

Cena netto: 1 200 PLN/os.

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Informacje dodatkowe

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w wielu branżach.

Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji: Pełnomocnika ds. SZJ (Pełnomocnika ISO 9001, Pełnomocnika Jakości) i Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Pełnomocnika SZJ i Audytora Wewnętrznego ISO 9001
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i instrukcji, które mogą być nieocenioną pomocą w tworzeniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą za dodatkową opłatą.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Ceny szkoleń obejmują:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe,
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

Szkolenia zwolnione z VAT
RABATY!!!

 

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków