Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ISO 9001

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Czas trwania:

2 dni

 Profil uczestnika:

 • Kadra Kierownicza, Menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 • Osoby rozpoczynające pracę w roli audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001
 • Audytorzy SZJ pragnący doskonalić swoje umiejętności

Opis szkolenia:

Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

UWAGA 2 NORMY W 1 SZKOLENIU:
Podczas szkolenia poznasz zmiany jakie weszły po aktualizacji starej normy ISO 9001:2008 do nowej ISO 9001:2015.
Jeśli interesuje Cię szkolenie ze starszej wersji normy zdobędziesz wiedzę z zakresu obu norm, a po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat Pełnomocnika i Audytora z wybranej przez siebie wersji normy ISO 9001.

Harmonogram szkolenia

Dzień 1:

 • Najważniejsze definicje dotyczące audytu, niezgodności, działań poaudytowych
 • Cykl PDCA w zastosowaniu do planowania audytów
 • Przebieg audytu
 • Zawiadomienie o audycie: kto sporządza, do czego służy i kogo dotyczy
 • Przebieg spotkania otwierającego

Dzień 2:

 • Audytowanie – Jak prawidłowo sprawdzić spełnienie wymagań normy?
 • Sporządzamy raport z audytu oraz karty niezgodności
 • Działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności
 • Egzamin

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w wielu branżach.

Większość naszych trenerów posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 pozwalające przeprowadzać audyty certyfikujące ze strony jednostki certyfikującej.

Terminy:

Jeśli potrzebujesz szkolenia w zakresie roli Audytora ISO 9001 zgłoś się do nas w celu ustalenia terminu, dostosujemy go Twoich potrzeb.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego SZJ (Audytora ISO 9001, Auditora ISO 9001, Audytora Jakości, Audytora ds. Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • po pozytywnym  zdaniu egzaminu świadectwo Audytora SZJ ISO 9001
 • certyfikat z jednostki certyfikującej (po dodatkowej opłacie i zdaniu egzaminu)
 • praktyczną wiedzę popartą licznymi ćwiczeniami przeprowadzanymi w trakcie szkolenia
 • materiały szkoleniowe bogate w wiele przydatnych informacji na temat ISO oraz przykłady procedur i formularzy, które mogą być nieocenioną pomocą w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 – z pewnością przydadzą się podczas pracy audytora systemu jakości.
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto: 1 200 PLN/os.

Po ukończeniu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wystawionego przez jednostkę certyfikującą za dodatkową opłatą.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe,
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

Szkolenia zwolnione z VAT
RABATY!!!

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków