Audyt wewnętrzny ISO 17025 w laboratorium – szkolenie doskonalące

Karta zgłoszenia
Kalendarz szkoleń

Czas trwania:

2 dni

 Profil uczestnika:

Szkolenie ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych w Laboratorium.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest znajomość normy ISO 17025. Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w laboratorium funkcję audytora wewnętrznego, mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania.

Opis szkolenia:

W czasie szkolenia uczestnicy ugruntują zdobytą dotąd wiedzę oraz udoskonalą praktyczne umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium.

Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatów bazujących na przykładowej dokumentacji, ćwiczeniach praktycznych oraz scenkach rodzajowych. W czasie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie: przygotowania do audytu (przegląd dokumentów, opracowanie Planu audytu), opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności.

Kluczowym elementem warsztatów jest przeprowadzenie symulacji audytu, podczas której uczestnicy podejmują decyzję o klasyfikacji zebranych dowodów, na podstawie których określają wynik audytu.

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1:

 • Zasady audytowania wg ISO 19011:2011 i wykorzystanie ich w audytach na podstawie normy ISO 17025
 • Omówienie dobrych praktyk laboratoryjnych
 • Dobór kadry audytorskiej dla laboratorium  – Sylwetka audytora (postawa osobista, zasady etyczne)
 • Odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym (audytora wiodącego, technicznego, ekspertów)
 • Techniki komunikowania się
 • Programowanie i planowanie audytów wg normy ISO 17025
 • Audyty pionowe w obszarze technicznym normy ISO 17025

Dzień 2:

 • Opracowanie planu audytu, listy pytań kontrolnych na podstawie ISO 17025 (część ogólna, techniczna normy)
 • Organizowanie i przebieg audytu wewnętrznego
 • Audyt i obserwacja badania a pobierania próbek
 • Opracowanie raportu z audytu w oparciu o punkty normy ISO 17025
 • Podstawy logiki – stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków
 • Działania korygujące – opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących, skuteczność tych działań i ich dokumentowanie

Trenerzy:

Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne w uzyskaniu akredytacji laboratorium, we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością w laboratorium.

Korzyści:

 • udział w szkoleniu w kameralnej grupie
 • poszerzenie wiedzy oraz udoskonalenie praktycznych umiejętności przygotowania i prowadzenia efektywnego audytu wewnętrznego w Laboratorium
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie: przygotowania do audytu, opracowania raportu z audytu, formułowania pytań audytowych i ich dokumentowania w listach kontrolnych, zasad wyboru próbki audytowej, zbierania dowodów audytowych, określania i klasyfikacji niezgodności
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
 • odpowiedzi na pytania dotyczące ISO 17025 nurtujące uczestników zarówno w trakcie szkolenia jak i po szkoleniu, gdyż nasi Trenerzy pozostają do Twojej dyspozycji służąc pomocą i radą (dodatkowa usługa – SUPPORT).

Koszt:

Cena netto: 1 300 PLN/os.

Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji noclegu. Noclegi dla uczestników szkolenia rezerwowane są w przytulnych hotelach nieopodal miejsca szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • zaświadczenie lub świadectwo po szkoleniu
 • materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na adres e-mail,
 • konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
 • obiady podczas szkolenia oraz poczęstunki kawowe,
 • opcjonalnie noclegi oraz śniadania.

Szkolenia zwolnione z VAT
RABATY!!!

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości


Dane kontaktowe

Siedziba:

os. Strusia 1A, 31-807 Kraków